Od začátku pětidemoliční vlády prožíváme Dny kapitalismu v praxi

Sociolog, politický analytik a publicista Jan Klán ve svých článcích neustále upozorňuje na korupci, která je prorostlá naší společností. Neváhá obvinit vrcholné politiky a nazvat věci pravými jmény, přesto si zachovává »švejkovský« nadhled. Takový je i dnešní rozhovor pro iportaL24.cz.

Naposledy jsme se bavili na jaře letošního roku a to jste zmiňoval prvorepublikovou korupci na ministerstvu národní obrany.

Máte pravdu. To jsem ale ještě netušil, že bude Policie ČR zasahovat na srdci armády, jak Generální štáb nazval jeden z náměstků Ústavu pro studium totalitních režimů, Eduard Stehlík. Bohužel nešlo o oves pro koně dodávaný agrárníky. Šlo o další větev korupční kauzy Dozimetr.

Ukazuje se, že to, co začalo přátelstvím Petra Gazdíka, druhého (2009–2014) a čtvrtého (2016–2019) předsedy STAN, a dokonce od prosince 2013 do října 2017 i místopředsedy Poslanecké sněmovny, s blízkým spolupracovníkem Radovana Krejčíře, Michalem Redlem, se přeneslo do resortu řízeného ODS a předtím cestou výboru pro obranu kontrolovaného rovněž stejnou stranou. Na začátku byl spolehlivý člen STAN Petr Hlubuček, v letech 2010 až 2022 starosta městské části Praha-Lysolaje, kterého státní zástupce obvinil z korupce a účasti na organizované skupině. Ta se týká hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy a jeho IT zakázek. Jedním z členů skupiny byl bývalý voják z povolání Petr Adam.

Petr Adam, bratr generála Pavla Adama?

Ano, Pavel Adam byl přímým podřízeným generála Miroslava Krejčíka, prvního ředitele Vojenského zpravodajství. Údajně jako »whistleblower« v roce 2007 vyzradil poslancům, že Vojenské zpravodajství odposlouchává ministryni Vlastu Parkanovou, v souvislosti s pořízením kolových obrněných transportérů Pandur. Generál Krejčík byl z funkce odvolán a odešel ze služebního poměru. Generál Adam ve své kariéře pokračoval, přestože jej členové výboru pro obranu později vyzvali, aby ukončil svou kariéru.

Ale to už bylo v době, kdy novináři prokázali, že Pandury byly spojeny s korupcí.

Ano, jak sděloval poslanec ODS Jan Vidím v roce 2011 ve 20 minutách Radiožurnálu, byl předsedou vlády a ODS Mirkem Topolánkem, aby svým odchodem zachránil vládu. Ve funkci ředitele Vojenského zpravodajství nebyl nahrazen nikým z těch, kteří s generálem Adamem podepsali ten utajovaný dopis, ale velitelem 601. skupiny Ondrejem Páleníkem. Bratr obviněného Petra Adama však pokračoval na funkci ve strukturách NATO, ředitele sekce rozvoje a plánování schopností MO ČR a velitele Velitelství sil podpory.

Páleník byl ale obviněn a pravomocně odsouzen s dalším bývalým velitelem z Prostějova, Milanem Kovandou.

Ano, máte pravdu. Oba posloužili osobnímu zájmu jedné z členek ODS, dnes provdané za bývalého premiéra z ODS Petra Nečase.

Společně zneužili vojenskou zpravodajskou službu.

13. června 2013 zasahovala policie na hlavní budově ministerstva obrany v Tychonově. 19. září 2023 zasahovala policie v budově generálního štábu, který je, překvapivě, veden bývalým velitelem 601. skupiny speciálních operací dosazeným do funkce ODS.

Ale i prezident republiky je bývalým velitelem z Prostějova.

Bude proto zajímavé sledovat, jak se k věci postaví jako vrchní velitel ozbrojených sil. Zatím odletěl na úvodní plenární schůzi Valného shromáždění OSN, aby kritizoval Rusko a Čínu, ale o korupci se v projevu nezmínil.

On byl také náčelníkem Generálního štábu.

Ano, podle uniklé zprávy z podzimu 2015, kterou se na uzavřeném zasedání zabýval výbor pro obranu vedený dnešní ministryní za ODS Janou Černochovou, a určenou ministrovi obrany za ANO, herci Martinovi Stropnickému, ukázal, že 83 % vojáků znepokojuje korupce, 6 % se s korupcí setkává na svém vojenském útvaru a 26 % se s ní setkává v armádě jako celku. Náčelníkem generálního štábu byl od 1. července 2012 od 30. dubna 2015 právě současný prezident, který kandidoval se salazarovským heslem: »Řád a klid«.

Ale ta zpráva také uváděla, že pod Pavlem se vojáci také radikalizovali.

Ano, a já ještě doplním, že tehdejší nejvýše postavený voják prosadil etický kodex rámovaný slovy odvaha, věrnost a čest, což je obrácené pořadí hodnot, které prosazoval Miloš Zeman coby premiér navrhující profesionální armádu: Čest, Věrnost, Odvaha. Čestný generál Krejčík, věrně sloužící zájmům České republiky projevil odvahu a byl za to odměněn ODS.

Ale vraťme se k té současné kauze.

Chci vypíchnout jeden zajímavý moment. Přestože Bílá kniha o obraně přišla s kapitolou věnovanou boji proti korupci a ministerstvo ve svých zprávách o implementaci dokumentu ohlásilo, že vše je splněno, jednou z operací byl nový zákon o Vojenské policii. Ten byl protlačen náměstkem ministra Františkem Šulcem a text se příliš neliší od původního zákona. Je však podivuhodné, že za ministra Stropnického dostala Vojenská policie podobné kompetence jako má dnešní Národní centrála proti organizovanému zločinu. – Všimněte si, korupci na Generálním štábu musí řešit policie ČR, jako tomu bylo v případě zneužití Vojenského zpravodajství.

To skoro vypadá, že plukovník Michal Mazánek dělá čáru přes rozpočet tak, jako tehdy plukovník Robert Šlachta.

To si nemyslím. Vláda nepadne, bývalý »engéeš« odjel do Ameriky, a nemyslím si, že s ohledem na okolnosti a jeho kariéru bude chtít situaci nějak rozmazávat. Snad jen Piráti by o tom mohli hlasovat, ale nic se nestane. O ministru spravedlnosti Pavlovi Blažkovi spojovanému se Stokou a lidmi kolem Miloše Zeman hlasovali třikrát a nic se nestalo. O Janě Michailidu bylo rozhodnuto rychle.

To, čeho jsme byli svědky v případě Dozimetru propojující dnes politicky STAN a ODS, je český způsob kapitalismu, který se blíží tomu, co se tady odehrávalo během Masarykovy republiky. To, co prožíváme od začátku pětidemoliční vlády, jsou Dny kapitalismu v praxi.