Totalitní dohled a nesvoboda

Totalitní dohled a nesvoboda

Červen 19, 2024

Hlavní média a jejich političtí šoumeni neustále poukazují na to, jak jsme kdysi žili v době totality a nesvobody. Zdůrazňují, jak všichni byli pod dohledem státní bezpečnosti. Dnes je ovšem situace podobná. Jsme pod kontrolou korporací a bank. Současný systém je totiž kapitalismem dohledu. Všude jste mu na očích. Od platebních terminálů přes mobily a počítače až k chytrým hodinkám.

V Polsku právě testují terminály, u nichž je možnost zaplatit pomocí biometrie, konkrétně pomocí skenování Vaší oční duhovky a obličeje. Pilotní projekt nespustil nikdo menší než společnosti, které mají co dočinění s financemi – Mastercard, Empik a PayEye. Inu budeme zřejmě pod totálním dohledem a zajetím finančních společností. Lidé dnes zase ztrácí další část své svobody. Co je proti tomu skromný dohled minulosti. Velký bratr je dnes ještě větší.

Budoucnost ovšem přichází nenápadně. To, co jsme znali z dystopických filmů, se stává realitou. Stát o nás často ví méně, než co vědí korporace, kterým poskytujeme tolik citlivá osobní data. Vše za účelem sbírání bodů nebo prostého konzumování. Nacházíme se na nové hranici moci, kde se těsně sbíhají soukromá a státní moc. Z logiky věci by měl stát, který garantuje bezpečí, mít o vás více informací než korporace, které si mezi sebou předávají Vaše osobní data a obchodují s nimi.

Nacházíme se v době, kdy nás drtí přeinformovanost na straně jedné a na straně druhé se k nám vkrádá digitální totalitní dohled. Se vzestupem tohoto modelu se z lidí stávají digitální součástky soukolí virtuálního kapitalismu. Nejvíce na tom vydělávají velké korporace jako Google. Lidé z toho nebudou skoro nic mít. Jen trochu konzumu výměnou za totalitní kontrolu. Budou proti této totalitní kontrole bojovat zarytí nepřátelé tzv. minulých totalit? Nemyslím si. Bojovníci proti minulému systému si totiž neuvědomili, že jim zde vyrostla nová totalita. Nebo snad ano a jsou jejími užitečnými pomocníky?

Občané i politici by si měli uvědomit, že zavádění jiných platebních metod (platební karta, otisk prstu, chytré hodinky atd.) vede k tomu, že se přímo stáváme závislými na finančních ústavech. Peníze v reálu nevidíme, je to hra čísel. Z tohoto důvodu by mělo být zakotveno právo na hotovostní platby, abych nám nezbyly jen ty virtuální. Když máte u sebe fyzickou hotovost, aspoň se můžete cítit být v obchodním styku trochu svobodnými jedinci. Pokud se stanete závislými na virtuálních platebních metodách, o svobodě bude možné jen těžko mluvit.

Lze se oprostit od kapitalismu dohledu? Pirátská strana, která chtěla původně internetovou svobodu, zdegenerovala ve služební orgán kapitalismu dohledu. A ostatní dnešní vládní strany usilovně pracují na tom, aby se s korporátním kapitalismem dohledu propojily a co nejvíce z něj si přisvojily pro státní ovládání a represi občanů.

 

Historie věčně živá a barevná

Historie věčně živá a barevná

Červen 17, 2024

Historie není neměnná; je neustále podrobována novým interpretacím a revizím. To je samo o sobě přirozený a nezbytný proces, který umožňuje hlubší porozumění minulosti. Nicméně když se tento proces zneužívá k přepisování dějin za účelem politické propagandy nebo manipulace veřejného mínění, stává se nebezpečným nástrojem. Zvláště alarmující je fenomén zpochybňování výsledků druhé světové války, který má potenciál destabilizovat současné geopolitické uspořádání a posilovat extremistické ideologie. V tomto případě se jedná hlavně o tvrzení různých pravicových politiků (Fiala, Pekarová Adamová, Hřib nebo Černochová atd.), že se například Praha v roce 1945 osvobodila sama nebo zveličování úlohy Vlasovců (Rusů zběhnuvších k nacistům). Upozaďování úlohy Rudé armády, domácího oboje a zveličování podílu vojsk americké armády vede k revitalizaci historie, která nakonec může vést k tomu, že ji budeme muset prožít znova. To si já osobně nepřeji.

Přepisování dějin je proces, při kterém se historická fakta a události reinterpretují nebo dokonce záměrně zkreslují. Tento jev není novým fenoménem; od starověku až po současnost se vládci a politické režimy snažili využít historii k ospravedlnění svých činů a upevnění moci. Přepisování dějin je nebezpečné nejen pro pochopení naší minulosti, ale i pro utváření naší budoucnosti. Dnešní 5demoliční vláda Petra Fialy se například záměrně snaží zkreslovat jak dobu před rokem 1989, ale už i kolem roku 1945, kdy hrozí nebezpeční omezení nebo dokonce zrušení Benešových dekretů. Vláda se systematicky snaží lidem (ale hlavně dětem) nalít do hlav polopravdy i lži o systému z doby před rokem 1989. Záměrně vytváří ve společnosti rozdělení na my (vítězové) versus oni (poražení). Ať už v historických zlomových rocích nebo ve volbách.

Historie je více než jen soubor faktů; je to příběh, který si společnost vypráví o sobě samé. Tento příběh formuje identitu národů, skupin i jednotlivců. Když se tento příběh manipuluje, dochází k redefinici těchto identit a často k legitimizaci aktuální politické moci. Přepisování dějin může mít mnoho forem, od relativně nevinných reinterpretací až po systematické lži a vymazávání nepohodlných skutečností. To jsme mohli pozorovat v nacistickém Německu, ale také v Sovětském svazu – zejména v období velkých čistek ve 30. letech 20. století. Dnes to můžeme pozorovat i u nás zejména ve vztahu k době „reálného socialismu“, kdy je vykreslována ona doba jako doba špatná, bez rozvoje, úpadku. Jenže opak je pravdou. Byla to doba pozitiv i negativ. Mezi pozitiva můžeme řadit výstavbu bytů, vodních děl, elektráren, infrastruktury atd. Tedy toho, co je dnes privatizováno a vydáváno za úspěchy reálného kapitalismu po roce 1989. Mezi negativa patřily samozřejmě procesy let padesátých, intervence vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebo nekvalitně fungující trh.

Přepisování dějin má závažné důsledky pro společnost. Zaprvé, zkreslená historie vede k mylnému pochopení minulosti, což brání lidem poučit se z chyb a úspěchů svých předků. Pokud se například zamlčují nebo překrucují události, jako je holocaust nebo genocida Arménů, ztrácíme schopnost chápat důsledky nenávisti a intolerance. Zadruhé, přepisování dějin může být nástrojem k ospravedlnění současných politických akcí a ideologií. Když si vláda vytváří vlastní verzi historie (v systému vítězové píší dějiny), může ji použít k manipulaci veřejného mínění a získání podpory pro své kroky. To je obzvlášť nebezpečné v nejen autoritářských režimech, kde jsou alternativní pohledy na historii potlačovány. Tento fakt dnes pozorujeme i v ryze oligarchicko - demokratických zemích, kde je záměrně potlačováno kritické myšlení ve vztahu k minulosti. Zejména uměle vytvořená historie socialismu, který byl jiný, než například vytváří Ústav pro studium totalitních režimů nebo jiné Ústavy paměti národa atd. Tato skutečnost vede k tomu, že alternativa ke krachujícímu kapitalismu, který se svoji existenci snaží obhájit přepisováním dějin, nemá šanci ani být ve veřejném prostoru diskutována, protože je automaticky spojena s nějakým negativem. Od toho je potřeba se oprostit a vykládat dějiny, tak jako skutečně probíhaly – bez ideologických floskulí a nádechu.

 

Hunter Biden a Colt

Hunter Biden a Colt

Červen 14, 2024

Hunter Biden, syn americké prezidenta, byl odsouzen. Tuto zprávu přinesla světová média a vyvolala poprask. Syn nejmocnějšího člověka na světě je na kriminál. Ano, jablko zřejmě nepadá daleko od stromu. Jak praví klasické přísloví. H. Biden je již delší dobu znám svými různými podivnými praktikami. Od držení drog, podivnými aktivitami na Ukrajině, až po držení zbraně. Právě poslední zmiňované bylo důvodem k jeho zadržení a odsouzení. Hrozí mu až 25 let vězení.

Na rozdíl od českých médií, zahraniční The Economist, napsal více o zbrani, kterou měl H. Biden ve svém držení. Možná se budete divit, možná ne. Jednalo se o stejnou značku zbraně, kterou vlastnil střelec z FF UK. Výrobcem není nikdo jiný, než firma Colt. Proč o tom média, prezident P. Pavel i jeho poradce P. Kolář mlčí? Není Hunter Biden dostatečně kvalitní zákazník, aby se s ním česká firma nepochlubila? Syna americké prezidenta si koupí zbraň českého výrobce a na Hradě se k němu nikdo nehlásí.

Provázanost české firmy Colt, která vydělává na utrpení a smrti druhých, se synem amerického prezidenta H. Bidena je jasná. Pořídil si zbraň české firmy, jejíž obchodní zástupce, který radí Hradu, se k tomu nehlásí. Proč asi? Stydí se snad někdo za syna amerického prezidenta, který je nám dáván za vzor? Možná se konečně vrátí řád a klid.

Musíme umět odpouštět ODS?

Musíme umět odpouštět ODS?

Červen 12, 2024

Pavel Novotný, bývalý bulvární novinář, který dokázal dohnat k sebevraždě oblíbenou zpěvačku Ivetu Bartošovou, se stal známou postavou české politické scény jako starosta městské části Praha - Řeporyje. Jeho politická kariéra v řadách Občanské demokratické strany (ODS) byla od samého počátku provázena kontroverzemi a nevhodným chováním, které často překračovalo hranice běžné politické kultury a slušnosti.

Pavel Novotný je známý svým nevhodným chováním a vulgaritami, které často používá ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích. Jeho ostré a mnohdy urážlivé výroky na adresu politických oponentů, novinářů a dokonce i běžných občanů často vyvolávají širokou veřejnou kritiku. Tento způsob komunikace nejenže snižuje úroveň veřejné debaty, ale také podkopává důvěru veřejnosti v politiku jako takovou, ale co jiného čekat od zástupce ODS, kde jsou i další podobná esa jako Mirka Němcová nebo SaVo (ProMoPro) A. Vondra.

Například, v jednom z incidentů Novotný použil vulgární jazyk k napadání politických rivalů na Twitteru (dnes sociální síti X), což vedlo k negativnímu ohlasu nejen mezi veřejností, ale i v rámci jeho vlastní strany. Takové chování je totiž neslučitelné s postavením veřejného činitele a podrývá autoritu a respekt, které by měl starosta vykazovat. Dokonce sám P. Fiala předseda 5demoliční vlády, největší lhář v dějinách českých zemí prohlásil, že jej vyzve k vystoupení z ODS, ale nestalo se tak. Novotný na to reagoval, že si zasloužil vyhazov, ale ODS jej prý potřebuje a on ji.

ODS své čuňátko z Prahy – Řeporyjí nakonec tedy ze svých řad nevyloučila. Inu svůj ke svému. Marek Benda dokonce po zasedání výkonné rady ODS prohlásil: „ musíme umět odpouštět“. Jenže kam až takové odpouštění půjde? Budou snad neustále omlouvat vulgarity vůči běžným občanům, kteří jsou například nemocní a přát jim smrt? Co když ve svém zkratu P. Novotný někomu něco udělá? I tohle bude ODS omlouvat? Nemůžeme se ale tomu divit. Tato strana je takových podivných individuí plná.  

Jenže politika musí být založena na respektu, dialogu a konstruktivní kritice. Nevhodné chování a vulgarity nemají v politice místo a mohou vést k dlouhodobému poškození důvěry veřejnosti v demokratické instituce a procesy. I to je ale cíl současné 5D vlády pod vedením P. Fialy z ODS – oslabit pozici státu a jeho institucí. Chtějí stát privatizovat a rozkrást.

Běžný občan nemůže P. Novotnému nic odpustit. Od stavění památníku Vlasovcům (tedy vlastně Rusům přeběhnuvších k nacistům), až po přání smrti dceři Felixe Slováčka. Tohle jsou odsouzeníhodné postoje člověka, který svým vystupováním ničí nejen kulturu naší společnosti, ale ohrožuje i společnost jako takovou, když do ní přilévá oleje násilí. To nevěstí nic dobrého a z minulosti víme, jak takové věci končí. Ty já osobně nechci zažít a věřím tomu, že nikdo z nás.

 

Lidice varující

Lidice varující

Červen 11, 2024

Obec Lidice, malá vesnice nedaleko Kladna v České republice, se stala symbolem brutální nacistické pomsty a lidského utrpení během druhé světové války. Vyhlazení Lidic bylo přímou reakcí nacistického Německa na atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha, jednoho z nejvyšších představitelů SS a architekta holocaustu. Heydrich byl smrtelně zraněn 27. května 1942 v Praze československými parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli vysláni exilovou vládou v Londýně.

Dne 10. června 1942 nacistické jednotky obklíčily Lidice a začaly vykonávat své strašné plány. Všichni muži ve věku 16 a více let byli zastřeleni na místě. Celkový počet mužských obětí dosáhl 173. Ženy a děti byly deportovány do koncentračních táborů. Některé děti byly převezeny do Německa na "převýchovu" v rámci programu germanizace, zatímco ostatní byly zavražděny v plynových komorách. Celkově přišlo o život 340 obyvatel Lidic.

Obec byla následně srovnána se zemí. Domy byly vypáleny, trosky odstraněny a půda rozorána, aby zmizely jakékoli stopy po Lidicích. Tento akt byl zamýšlen jako varování pro ostatní evropské národy a ukázka nacistické moci.

Vyhlazení Lidic zanechalo hlubokou ránu nejen v české společnosti, ale i v celém světě. Lidice se staly symbolem boje proti útlaku, násilí a genocidě. Příběh Lidic a jejich obyvatel byl připomínán na mnoha místech po celém světě, přičemž několik obcí a ulic bylo pojmenováno na jejich počest.

Po válce byla obec Lidice obnovena v blízkosti původního místa jako symbol naděje a odporu proti tyranii. V roce 1947 začala výstavba nové obce, která byla slavnostně otevřena v roce 1949. Památník Lidice a muzeum byly vytvořeny, aby uchovaly památku na oběti a události z roku 1942. Každoročně se zde konají pietní akce k uctění památky obětí.

Lidice se staly také inspirací pro umělecká díla, literaturu a filmy, které upozorňují na hrůzy války a důležitost lidských práv a důstojnosti. Jejich příběh je připomínán v mezinárodním kontextu jako varování před nebezpečím fašismu, nacismu a nezbytností boje za svobodu a spravedlnost.

Památka na Lidice slouží jako důležitá připomínka pro současnou a budoucí generaci. Učí nás o důsledcích nenávisti a extremismu a zdůrazňuje význam tolerance, lidských práv a mezinárodní i společenské solidarity. V kontextu dnešního světa, kde konflikty a násilí stále ohrožují mnoho lidí, je odkaz Lidic výzvou k aktivnímu prosazování míru a spravedlnosti.

Památka na vyhlazení Lidic nás vede k zamyšlení nad naší odpovědností vůči sobě navzájem a nutnosti chránit a podporovat ty nejzákladnější hodnoty lidské společnosti. Lidice nejsou jen místem historické tragédie, ale i symbolem naděje a vytrvalosti lidského ducha.

 

Zprávy z druhé strany 11.6.2024

Zprávy z druhé strany 11.6.2024

Červen 11, 2024

Z Telegramu:

15 tun ochuzeného uranu bylo svrženo letadly NATO na Jugoslávii během kampaně proti Bělehradu. Tento objem by stačil na vytvoření 170 atomových bomb, říká srbský akademik Rakic. Cílem byly obytné oblasti a podniky. Včetně těch chemických. Po 25 letech je míra onkologie v Srbsku dvojnásobkem evropského průměru.

Ve východním Německu strany, které obhajují vyjednávání s Ruskem a zákaz vyzbrojování Ukrajiny, získaly ve volbách do Evropského parlamentu mnohem více hlasů než v zemi jako celku. Krajně pravicová AfD získala 27,1% hlasů (16% za Německo jako celek) a  Unie Sarah Wagenknechtové 13,1% (6% za celou zemi). https://euobserver.com/…384 Připočteme-li k nim stranu „Levice“ (5,5%), pak více než 45 % voličů v regionu volilo strany, které jsou proti současné německé politice vůči Ukrajině a Ruské federaci.

Vidíme, že NATO a západní koalice nejsou schopny tuto válku ukončit. Globální jih je velmi naštvaný – prezident Centra pro Čínu a globalizaci Huiyao Wang „Země jako Brazílie, Turecko, Indie, Jižní Afrika se chtějí stát prostředníky a konečně něco udělat. Myslím, že Čína ve skutečnosti teď hraje velkou roli. A Rusko bojuje s NATO a EU. A Čína a všechny ostatní země globálního Jihu nejsou stranami konfliktu. Proto se chtějí skutečně stát prostředníky a mírotvorci, řekl Huiyao Wang (https://t.me/…536).

F-16 a jejich letiště mimo Ukrajinu se stanou legitimním cílem ruské armády, pokud se zúčastní bojových misí, řekl šéf obranného výboru Státní dumy Andrej Kartapolov.

Francie informovala Libanon, že Izrael se připravuje na rozsáhlou vojenskou operaci proti Libanonu. Vojenská operace IDF bude v první fázi zahrnovat letecké útoky na důležitá libanonská vládní zařízení a jižní předměstí Bejrútu.

Pokud Ukrajinci rozpoutají tuto teroristickou kampaň v Rusku, Putin velmi rychle ztratí moc, protože lidé řeknou: "Neudělali jste dost, abyste to zastavili."

Další ukázka neznalosti materie.

Pokud Ukrajinci rozpoutají teroristickou kampaň v Rusku, jediným požadavkem Rusů bude co nejrychleji a nejradikálněji neutralizovat hrozbu. A nábor dobrovolníků a smluvních pracovníků se mnohonásobně zvýší.

Se všemi důsledky pro hospodářství. Proto snaha zastrašit Rusko poté, co zažilo v 90. letech a začátkem roku 2000, je hloupá a nebezpečná snaha.

Link: https://t.me/…508

"Některé stíhačky F-16, které Ukrajina obdržela od západních zemí, budou rozmístěny na leteckých základnách mimo zemi.

Oznámil to dnes velitel ukrajinských vzdušných sil. V první řadě se to udělá na ochranu letadel před ruskými údery. Uvádí se, že nebudou pracovat ze zahraničí, ale stanou se rezervou pro případ opravy a výměny zkažených stíhaček, které budou umístěny na území samotné Ukrajiny.

Sumský region: naše síly mají situaci plně pod kontrolou, - Zelensky "Činnost ruských diverzních skupin pokračuje. Jsou ničeny. A budou se ničit i nadále." Co se týče obce Rýžovka, okupant se tam pokusil realizovat propagandistickou operaci. Od dnešního rána je ruská vlajka v obci zničena, není tam přítomen žádný okupant,“ řekl ukrajinský prezident.

Hlava Čečenska Ramzan Kadyrov včera uvedl, že vojenské jednotky armády Achmat údajně obsadily vesnici Rýživka v Sumské oblasti, která se nachází u hranic s Kurskou oblastí. Ukrajinské orgány uvedly, že Rýživka je pod kontrolou obranných sil a že se tam nenacházejí žádné ruské jednotky.

Ukrajinské obranné síly zničily ruské protiletadlové raketové systémy na dočasně okupovaném Krymu. Ukrajinské obranné síly včera večer úspěšně zasáhly jeden protiletadlový raketový systém S-400 okupantů při Džankoj, jakož i dva nepřátelské protiletadlové raketové systémy S-300 při Čornomořsku a Jevpatoriji.

Kromě toho se ve všech třech oblastech odpalovacích pozic ruských protiletadlových raketových divizí zaznamenaly další detonace munice.

Díky úspěšné bojové činnosti obranných sil utrpěla protivzdušná obrana ruských útočníků na ukrajinském Krymu značné ztráty, uvedl generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny. (pozn. Srovnej s komentářem Rybara)

AFU ztrácí polovinu dronů kvůli neprofesionalitě operátorů - ukrajinský dobrovolník Kasjanov 

- Maximální doba výcviku ukrajinských operátorů FPV dronů je 5 hodin.

- Podle něj jsou ruští operátoři Lancet vyškoleni přibližně 400 hodin.

Bývalý šéf CIA David Petraeus varoval Západ, že Vladimir Putin nemá v úmyslu zastavit se na Ukrajině, kde by jeho vítězství znamenalo válku proti NATO.

Řekl, že západní spojenci Ukrajiny musí udělat víc pro vítězství ve válce s Ruskem, protože Putin "dal velmi jasně najevo", že chce do Evropy přinést novou válku (?).

Bývalý ředitel CIA varoval, že svět "by měl poslouchat" Putina, protože "nám říká, čemu věří".

Francouzský prezident Emmanuel Macron se chystá představit novou národní strategickou doktrínu, která zahrnuje přípravu na možnou válku s Ruskem. /Le Figaro/.

Bývalý zástupce ředitele FBI Andrew McCabe tvrdí, že někteří zaměstnanci FBI se obávají, že by je Trump v případě zvolení prezidentem mohl dostat do vězení, a proto zvažují odchod z USA, pokud se Trump bude ucházet o druhé funkční období.

Ruské ozbrojené síly soustředily v pohraniční oblasti 50 000 vojáků - ukrajinský poslanec Revčuk. Podle něj není známo, kam budou vysláni udeřit.

Zdroj: @RVvoenkor (https://t.me/…kor)

Raketový útok zasáhl vojenské letiště v Mirgorodu v Poltavské oblasti. Kyjev tvrdí, že za poslední měsíc bylo do řad AFU zmobilizováno tolik mužů jako za posledních šest měsíců.

Informace, že ukrajinské ozbrojené síly zničily 8. června přistávací loď v Azovském moři, nejsou pravdivé , - mluvčí „Síly jižní obrany“ Ozbrojených sil Ukrajiny Pletenčuk.

 

Komu patří nebe?

Komu patří nebe?

Červen 05, 2024

Piráty obchází Strach. Je jasné, že i nebe nad Čechami bylo privatizováno. Stojí 150 tisíc Kč, jsou na něho autorská práva, které vymáhá Lotrando mladší. Piráti si však myslí, že jsou nad Boha a katolík Strach je nezmůže.

Jak jinak, pirátka Richterová se ráda chlubí tím, že její dědeček Mikuláš se zasloužil o čs. nebe. Když už si ale Ferjenčíkova rodina nárokuje Nebe, přihlásí se také ke Slovenskému národnímu povstání (SNP)?

Letos máme kulaté výročí. A nebude to důvod pro vyloučení poslankyně Richtrové a jejího bratra z Pirátů? Přece jen SNP je záležitostí spíše komunistickou a hlavně antifašistickou. Kdo u Pirátů vydá rozkaz: "Začnite s vysťahováním."?

 

Vylodění v Normandii: historická přelomová událost srovnatelná se sovětskou operací Bagration

Vylodění v Normandii: historická přelomová událost srovnatelná se sovětskou operací Bagration

Červen 05, 2024

Vylodění v Normandii, známé též jako operace Overlord, představuje jednu z nejvýznamnějších vojenských operací druhé světové války. Přesně před 80. lety dne 6. června 1944 spojenecké síly, složené převážně z amerických, britských a kanadských jednotek, zahájily invazi na pláže Normandie v severní Francii. Tento krok byl klíčovým momentem ve válce proti nacistickému Německu a vedl k osvobození západní Evropy od nacistické okupace. Vznikla tak západní fronta, která se přidala k východní a od roku 1943 i jižní (africké a italské).

Sovětský svaz hrál ve druhé světové válce rozhodující roli na východní frontě, kde svedl nejkrvavější a nejrozsáhlejší bitvy proti německému Wehrmachtu. Bitva u Stalingradu a následná bitva u Kurska byly zlomovými momenty, které výrazně oslabily německou armádu a přispěly k obratu ve válce. Sovětský svaz totiž nesl hlavní tíhu bojů proti nacistickému Německu a utrpěl obrovské lidské a materiální ztráty. Tento fakt se posléze přetavil do Velké vlastenecké války proti nacistickému agresorovi a vítězství dobytím Berlína v květnu 1945.

Z pohledu Sovětského svazu bylo vylodění v Normandii dlouho očekávaným krokem. Stalin opakovaně požadoval, aby Spojenci otevřeli druhou frontu v západní Evropě, aby se ulevilo sovětským silám na východní frontě. Když konečně k invazi došlo, Sovětský svaz ji uvítal jako významný příspěvek k porážce nacistického Německa, i když se mnozí sovětští vůdci a vojáci domnívali, že to přišlo příliš pozdě a že hlavní břemeno války nesli Sověti.

Operace Bagration 1944: Triumf Rudé armády

Operace Bagration, zahájená 22. června 1944, představuje jednu z nejvýznamnějších vojenských operací druhé světové války a největší ofenzivu, kterou Rudá armáda podnikla proti nacistickému Německu. Tato operace, pojmenovaná po gruzínském princi a ruském generálovi Petru Bagrationovi, se stala rozhodujícím momentem východní fronty a měla zásadní dopad na vývoj války.

Operace Bagration představuje jedno z nejvýznamnějších vojenských vítězství druhé světové války. Její úspěch byl klíčový pro porážku nacistického Německa a osvobození východní Evropy. Tento monumentální výkon Rudé armády je připomínán jako důkaz neuvěřitelné odvahy a vojenského umu, který zanechal trvalý odkaz v historii lidstva.

Je důležité si uvědomit, že jak vylodění v Normandii, stejně i operace Bagration patřily ke zlomovým okamžikům druhé světové války. Obě dvě události pomohly k porážce nacistického Německa stejnou měrou. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na osvobozování Evropy, ať už byli odkudkoliv. Z Východu nebo Západu. Je ale nepopiratelné, že největší ztráty na oltář svobody přinesl Sovětský svaz, který tíhu válečné vřavy nacistického Německa nesl od 22. 6. 1941, kdy byla zahájena operace Barbarossa.

Na vylodění v Normandii, stejně i na vylodění na Sicílii v roce 1943, jakož i vojenské operace na Východní frontě se musíme dívat stejnou optikou. Byly to totiž operace spojenců sdružených v Protihitlerovské koalici. Mají tedy stejnou váhu na porážce nacismu a fašismu v Evropě. Dnes je velice nebezpečné tyto věci zlehčovat nebo revitalizovat. Ještě nebezpečnější je samotné přepisování historie, kdy se dnes z obětí stávají vrazi a z vrahů hrdinové.

 

Organizovaný zločin u Lavičky Václava Havla

Organizovaný zločin u Lavičky Václava Havla

Květen 31, 2024

Vzpomínám na svá studia na Univerzitě Pardubice, tehdy ještě na Fakultě humanitních studií (tenkrát jsme jí přezdívali Fakulta hledající smysl), které se později přejmenovala na Fakultu filosofickou. Psal se rok 2003, kdy jsem na této univerzitě začal studovat obor sociologie, sociální antropologie. Tedy rok před vstupem České republiky do Evropské unie a na univerzitě byl cítit duch přicházejících změn. Horečně se o vstupu do EU diskutovalo, pořádaly se přednášky a semináře. Diskutovalo se o tom, zda se cítíme být jako Evropané nebo Češi. I já jsem se jedné přednášky, která se týkala evropského práva, zúčastnil a provokativně jsem se zeptal, co nám vstup přinese a když do nějakého spolku lezeme, zda z něj zase můžeme vystoupit. Tenkrát všichni krčili rameny a mysleli si své, ale vstup je prý pro nás výhodný.

Univerzitě vstup Česka do Evropské unie pomohl. Rekonstruovalo se a budovalo. Součástí budování bylo také pořízení Lavičky Václava Havla. Když si je pořídili v Hradci, museli ji mít i v Pardubicích. To v rámci soupeření mezi Mechováky a Perníkáři. Konečně zaplatila ji Evropská unie, tak proč si Lavičku nevybudovat.

Lavička je vlastně produkt ODS, s nápadem na její vybudování totiž přišel Petr Gandalovič. Kdo jiný, než ODS a její simulace Václava Havla SaVo, že? Podle Wiki má lavička „symbolizovat demokratickou otevřenost k dialogu: dvěma kovovými zahradními křesly, spojenými s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, národní strom České republiky.“ Dialog nelze vést z očí do očí, protože partneři nesedí proti sobě, ale pootočeni k sobě a mohou se tedy v dialogu ignorovat. – Hodnoty Pravdy a Lásky.

Třicet tisíc se platí za použití jména. Nicméně lavička může být spojena i s organizovaným zločinem. Takto se stalo ironií osudu, že pardubická Lavička V. Havla stojí v blízkosti budovy a učeben Dopravní fakulty Jana Pernera, odkud pochází docent, který se dohodl o vině a trestu za korupci při manipulaci grantového projektu. Je pro něj prý jednodušší zaplatit 3 miliony pokuty než čekat na soud. Tři miliony, kdo z vás to má? Je teda otázkou, jak to bylo s působením kutnohorské slepice na ministryně pro vědu, výzkum, vývoj a inovace. Podle odpovědi ÚV Pravdy a Lásky podle zákona o svobodném přístupu k informací: „V reakci na Vaši žádost si Vám v prodloužené lhůtě dovolujeme sdělit, že ve spisové službě Úřadu vlády je evidován dopis Ministerstva vnitra adresovaný ministryni pro vědu, výzkum a inovace, který byl Úřadu vlády doručen dne 30. dubna 2024. Citace z tohoto dopisu je následující: „Jsem přesvědčený, že Vaše pracovní nasazení a kompetence nejenže posunuly vědecké snažení naší země vpřed, ale také významně posílily vazby mezi akademickou sférou a praxí. Vaše vedení bylo klíčové pro vytvoření spolupracujícího prostředí, kde se teorie a praxe spojují, čímž posouvají obě sféry na kvalitativně novou úroveň.“

Co ale s Lavičkou Václava Havla? Jsou to ty hodnoty, které Václav Havel představoval? Odhalená korupce bývá špičkou ledovce. Co se ještě dozvíme o akademickém sektoru? A co k tomu všemu řekne knihovna Václava Havla? Projekt Z. Bakaly. To jsou ty americké hodnoty?

 

Říkávalo se, že…?

Říkávalo se, že…?

Květen 31, 2024

Americký novinář a spisovatel Mark Twain, kdysi řekl jednu obecnou pravdu: „Bůh stvořil válku, aby se Američané naučili zeměpis“. Jedná se o velice pravdivý citát, který spatřil světlo světa ještě v době před první světovou válkou. Po té druhé, se citát stal všeobecnou pravdou. Není tedy na čase citát změnit? Například, je nutné, aby se Američané vzdělávali v zeměpise, aby věděli, kde který stát leží? Případně: Bůh nestvořil válku, ale mír. Lidé se přeci mají mít rádi a rozvíjet, chránit svoje lidství a planetu zemi. Války přece do normálního světa nepatří!

Za terezínskou tragédii, respektive Terezín, kde za druhé světové války zemřelo mnoho lidí, mohli nejdříve Němci. Po určité době za ni nemohli všichni Němci, ale jen nacisté. Dnes už za ni mohou naši předkové. Jak nám v roce 2023 sdělil zbrojařský prezident Petr Pavel. Vyrovnání se s minulostí po česku ve jménu Pravdy a Lásky? Je to podobné jako když někdo řekne, že za druhou světovou válku vlastně nemohlo Německo.

Stejně tak nás nejdříve od nacismu osvobodili Sověti (Rudá armáda). Posléze nás neosvobodili jen Sověti, ale i Američané. Dnes už nás osvobodili jen Američané, v lepším případě Spojenci a Sověti nás vlastně přijeli jen okupovat. Bez Ukrajinců samozřejmě. Ti zde nikdy nebyli. Nebo vlastně ano? Jistě, že ano. Jak v roce 1945, stejně i 1968. Minulost prostě změnit nejde.

Ukrajina byla ještě do nedávna nejvíce zkorumpovanou zemí v Evropě se sklony k neonacismu ve státních strukturách. Obdivem k Banderovi a jeho uctíváním i stavěním soch. Dnes nám ale vláda P. Fialy (přezdívaného Fialenko) tvrdí, že se jedná o skvělou demokratickou zemi bez korupce, která se hrdinně postavila proti mongoloidním hordám útočících z východu. Slovník vytržený jako z nejtemnějších dějin lidstva – nacistické propagandy. Tohle nikomu nepřijde divné, že se vracíme někam, kde nemáme být?

Babiš nás prý s komunisty strašně zadlužoval. Jenže statistiky říkají úplně něco jiného. Za pandemie COVID -19 nebylo vyhnutí. Státní dluh do nástupu pandemie nerostl, tak jako dnes. Dnešní 5D vláda nás tedy zadlužuje ještě více, než Babiš. A co teprve srovnání s dobou před rokem 1989? Nízký vnitřní státní dluh, hlavně vnější pohledávky. Poté ale divoká privatizace, rozkrádání. Na životní úroveň roku 1989 jsme se vrátili až po roce 2000. Pravicové vlády tedy zemi zadlužují více, jak ty levicové. I když pravice samozřejmě tvrdí opak.

Prezident Pravdy a Lásky, rozvědčík Pávek, tedy prezident Petr Pavel neměl před volbami nic společného s režimem před rokem 1989. Pouze chodil do vojenské školy a byl předsedou ZO KSČ. V jeho životopise před volbami byly mnohé pravdy zamčeny. Záměrně, protože přeci chtěl navrátit Česku řád a klid. Tak jako jiní generálové v prezidentských pozicích.

Jediné jistoty, které dnes máme, jsou dvě: smrt a budoucnost. To, že všichni jednou zemřeme, je 100% jistota, na kterou si můžete vsadit. Otázkou je kdy k tomu dojde. V globalizované společnosti se riziko vyskytuje na každém kroku. Jenže jak je to s budoucností? Je stejně jistá jako smrt? Můžeme tvrdit, že ano. Budoucnost totiž vždy nějaká nastane. Minulost již nikoliv. Tedy do chvíle, než vynalezneme stroj času (mimo hodinek). Minulost už nezměníme, ale změnit můžeme budoucnost. Minulost se nicméně pořád upravuje, vypráví se podle toho, jak daná skutečnost té či oné straně vyhovuje. Vlastně denně jsme svědky různých úprav minulosti. V informační společnosti již dějiny včerejška můžeme upravit tak, jak potřebujeme. Jenže dokážeme stejně dobře měnit i budoucnost?

Říkávalo se, že dějiny píší vítězové. Tak tomu bylo v minulosti docela často. Jenže, kdo je dnes vítězem a kdo poraženým? Ať se v budoucnosti stane cokoliv, tak konečným vítězem bude nakonec příroda. Ta je totiž mocná čarodějka, proti které je dnešní lidstvo naprosto nicotné. Dějiny tedy nakonec bude psát planeta Země, stejně jako je psala od svého vzniku dodnes.

 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuální problémy