Oslava Dne osvobození: Rudá armáda a památka na hrdinství

Osmého května slavíme v České republice den, který zanechal nesmazatelnou stopu v naší historii - Den osvobození od fašismu a nacismu v roce 1945. Je to den, kdy Rudá armáda ale i vojska USA přinesla svobodu a ukončila temnou kapitolu nacistické okupace. Je to den, který si zaslouží naše nejhlubší uznání a vděk.

Osvobození Československa Rudou armádou, chcete-li spojeneckými vojsky, bylo nejen vojenským triumfem, ale také symbolem solidarity a odhodlání tváří tvář hrůzám druhé světové války. Rudá armáda vstoupila do naší země jako osvoboditel, přinášející naději a možnost návratu k životu bez strachu a utrpení.

Je důležité uznat odvahu a obětavost vojáků Rudé armády, kteří riskovali své životy, aby nám přinesli svobodu. Jejich statečnost a hrdinství jsou nezměrné a neměly by být nikdy zapomenuty. Nesmíme ale zapomínat také na vojáky Rumunska, stejně i na naše vojáky, kteří přišli z Buzuluku až do Prahy. Zapomenout se nesmí ani na vojáky USA, kteří osvobozovali západní část naší vlasti.

Den osvobození nám připomíná, že svoboda není samozřejmostí. Je hodnotou, za kterou je třeba bojovat a obětovat se. Je to také příležitost pro vyjádření vděku všem spojencům, kteří se podíleli na osvobození Evropy od nacistického a fašistického útlaku.

Navzdory všem výzvám a zkouškám, kterým jsme jako národ čelili od doby mnichovské zrady západních velmocí v září roku 1938 a okupace zbytku naší republiky v roce 1939, je důležité si připomenout, že máme pevný základ v hodnotách svobody, demokracii a solidarity. Tyto hodnoty nám byly darovány našimi předky a je na nás, abychom je chránili a předávali dalším generacím.

Oslava osvobození nás spojuje jako národ a připomíná nám, že společně jsme silní. Je to také příležitost pro reflexi nad minulostí a závazek k budoucnosti, ve které budeme pevně držet světlo svobody a lidských a sociálních práv. Nesmíme nikdy připustit opakování hrůz druhé světové války.

Odkaz Rudé armády a památka na její hrdinství jsou nezbytnou součástí naší historie a kultury. Památka padlých spojenců, ať už byli odkudkoliv, musí být stále uctívána a předávána dalším generacím jako připomínka odvahy, která nás může inspirovat i v nejtěžších časech.

Oslavujme tedy Den osvobození s hrdostí a úctou k těm, kteří obětovali své životy za naši svobodu. Ať je jejich památka vždy živá a jejich odvaha nám vždy slouží jako příklad. Všichni ti mrtví nás dnes totiž spojují. Díky jejich odvaze a odhodlání zde my všichni můžeme být.