Pan Vajíčko: 100

Pan Vajíčko má za sebou 100 dní v úřadu zvoleného prezidenta a trápí ho blbá nálada. Co tím myslel, a jestli to vymyslel on sám nebo pokračoval v tom, co je v české armádě běžné (hloupý nadřízený si přisvojí názor chytřejšího podřízeného), není jasné. Co je ale jasné, že s blbou náladou přichází pan Vajíčko v době, kdy jiný prezident oslavil narozeniny.

Zvláštní, oba prezidenti mají za sebou vojenský gympl. Pan D. vystudoval soukromou New York Military Academy. Pan Vajíčko vojenské lidové Vojenské gymnázium Jana Žižky. Obě školy už neexistují, přestože jejich absolventi se stali prezidenty.

Co však spojuje pana D. a pana Vajíčka, je vztah k utajovaným dokumentům. Pan D. byl obžalován kvůli přechovávání tajných dokumentů. Kdyby však ztratil notebook s utajovanými dokumenty, nic by se mu nestalo, jako našemu prezidentovi. Naše země nevzkvétá a Ludva s Ednou mlčí.