Langšádlová: česká cirkusová parodie na Thatcherovou

Průzkum důvěry veřejnosti českým politikům za srpen a září 2023 ukázal, že P. Fiala a jeho ministři jsou veřejností značně neoblíbení. Dokonce i u jejich miláčka pražského obyvatelstva. U šéfa Pirátské strany I. Bartoše došlo k nárůstu jeho nedůvěry na 67 %. Blahopřeji! To už vyžaduje důsledný přístup ke snaze odpudit si občany. Že by to bylo tím, že Piráti už několikrát hlasovali o Donu Pablovi a distancovali se od Michailidu, která se účastnila Dnů kapitalismu?

Vypadá to, že by Petr Fiala, který otevřel třetí informační frontu přiznáním, že jeho vláda Česku způsobila modrou smrt řešitelnou jen restartem, by měl udělat změny ve vládě. Asi ale čeká na to, jestli prostoduchá předsedkyně obhájí svoji pozici předsedkyně TOP 09. Její neoblíbenost už je skoro tak velká, jako tomu bylo v případě M. Kalouska! Na to může být skutečně pyšná, neboť zatímco ona si vystačí s pár frázemi, on občany potlačoval s asociální rafinovaností, podobně jako Thatcherová.

Nicméně mezi neoblíbenými politiky je i Helena Langšádlová, kterou není skoro nikde vidět. Jako kdyby vůbec nic nedělala. Komentátor Martin Schmarcz na CNN Prima News o paní vědkyni Heleně uvedl: „Nemá ani možnost někomu dávat peníze, takže neřídí v podstatě nic“. Obdivuji její až kouzelnické umění neviditelnosti. Musí to být v její vlastní schopnosti cirkusového sebevzdělávání, protože paní Helena vystudovala poněkud nestandardní soukromé vysoké školy. Vysokou školu politických a společenských věd v Kutné Hoře lze ovšem považovat za mimořádný cirkus. Jeho vědecký chod totiž zaštiťovali nejvyšší tygři: Peťa Fiala a Víťa Rakušan.

Jistě i díky těchto schopnostem paní Helena dostala nominaci na místo ministryně pro vědu a výzkum a tady se už kouskem překrývá s neblaze proslulou „železnou lady“ Thatcherovou. Podobný rezort byl jejím prvním ministerským postem v kabinetu: ministerstvo školství a vědy. Helena Langšádlová by byla skvělá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a to ze dvou důvodů: nehrozí, že by mohla dosáhnout na titul profesora, a určitě nepoužívá šifrovaný telefon.

Thatcherová dokázala v úřadě zrušit podávání mléka, což je agenda odpovídající programu TOP 09. Pokud tedy má dojít k ohlašovanému restartu Česka, je třeba, aby TOP 09 a celá vláda začaly u sebe. Nejprve si mohou odepřít finanční „mléko“ a poté i své posty.

Škoda že nevíme, že paní Helena je vynikající vědkyní se světovým renomé. A nevíme to jistě opět proto, že to umí výtečně zatajit. Má cirkusáckou schopnost zahalit a zakrýt své výborné úspěchy ve světové vědě a mnohé další. Kolik jen toho jistě nabádala! A kolik jen toho na ministerstvu důležitého řídí.  Zasloužila by si medaili od prezidenta republiky, který by ji jistě rád ocenil, neboť on zase je mistr v zakrývání své minulosti. Mohli by spolu úspěšně vystupovat v šapitó.