Sexistický podplukovník?

Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí nalezneme následující doporučení pro turisty, kteří chtějí navštívit Jižní Koreu: „v Koreji jsou velmi přísně posuzovány případy sexuálního obtěžování, včetně jakéhokoliv dotýkání nebo poznámek nevhodné povahy“. Tato skutečnost platila i pro podplukovníka, který je v Jižní Koreji stále zadržován pro sexuální obtěžování tamní hygieničky. Jasně, někteří v české delegaci, kterou vedl odéesák Martin Kupka, mohli mít diplomatický pas, takže nemuseli takové varování z Ministerstva zahraničích věcí brát vážně.

Armádní lékař čekající teď na soud měl možná pas služební, který dává také určitou imunitu. Jenže lékař - voják právě měl jít ostatním příkladem, vždyť každý profesionální voják by měl podle rozkazu ministra procházet každého čtvrtroku vojensko-odbornou přípravou. Ta je mj. dotována ze státního rozpočtu. Jenom letos je v rozpočtu Ministerstva obrany vyhrazeno 6,7 mil. Kč na program sociální prevence a prevence kriminality.

Otázkou je, co se za tyto peníze vůbec pořídí? Citujme ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2020: "MV, MSp a MO většinově nestanovila při poskytování podpory prevence kriminality konkrétní měřitelné cíle, kterých bude podporou dosaženo. MV, MSp a MO také při poskytování a užití peněžních prostředků neurčila měřitelné ukazatele pro vyhodnocení jednotlivých projektů." Takže kdo ví, co podplukovník vlastně na povinném zaměstnání mohl pochytit. Zatím to vypadá, že si na Ústavu leteckého zdravotnictví, p. o. v době vojensko-odborné přípravy zřejmě hráli na doktory a sestřičky.