Armádní ostudy

V Jižní Koreji se nám nějak zasekl podplukovník obtěžovatel, který byl očividně přes míru. Členovi vládní delegace vedené Martinem Kupkou (ODS) se stala ta nemilá věc, že pravděpodobně pro svoji výšku a šířku omylem plácl tamní hygieničku přes zadek. Ať už to bylo jakkoliv, tak tento podplukovník - lékař ztropil České republice celkem ostudu. Navíc nemůže stále z Jižní Koreje odcestovat.  Že by si ho tam snad chtěli nechat? Inu jiný kraj, jiný mrav.

Dle Bílé knihy o obraně jsou vyšší důstojníci: „doplňováni z hodnostního sboru nižších důstojníků. Představují vyšší úroveň řízení, rozhodují o věcech, které se svými důsledky dotýkají vojenských útvarů a zařízení, jejich skupin či celých částí ozbrojených sil a celků v působnosti Ministerstva obrany, a to jak z místa velitelů zodpovědných za určité oblasti, tak z vyšších štábních funkcí. Do hodnostního sboru vyšších důstojníků se vybírá z nejlepších kapitánů, kteří během své kariéry prokázali odpovídající schopnost zastávat místa vyšších důstojníků. Zvláštní postavení v hodnostním sboru vyšších důstojníků mají vojáci v hodnosti plukovník, kteří vždy vykonávají nejvyšší velitelské funkce v rámci částí ozbrojených sil podřízených ministrovi obrany, náčelníkovi Generálního štábu a prezidentu republiky.“

To v tuzemských podmínkách se odehrál jiný případ. Armádní důstojnice v hodnosti kapitánky podle policie našla platební kartu, kterou před tím ztratila seniorka. Naneštěstí byl u karty uveden i PIN kód. Slušnost a selský rozum by pravil kartu odevzdat někde na Policii. Kapitánka však nelenila a šla si za cizí peníze nakoupit do drogérie nákup.

Podle Bílé knihy o obraně nižší důstojníci: „Tvoří základ stavu důstojníků a společně s praporčíky představují střední úroveň řízení jednotek, štábů a logistických zařízení. Na rozdíl od hodnostního sboru praporčíků však nejde o hodnostní sbor budovaný na principu služební seniority, ale na principech rozvoje osobnosti a odbornosti, potřebných pro případný výběr do hodnostního sboru vyšších důstojníků. Nižší důstojníci jsou odpovědní za přijímání kvalifikovaných rozhodnutí dotýkajících se ve svých důsledcích úrovně rot a jejich ekvivalentů.“

Editorem Bílé knihy o obraně byl František Šulc. Nyní náměstek ministryně obrany Jany Černochové. Bílá kniha o obraně byla zrušena usnesením druhé Babišovy menšinové vlády v roce 2019 za tichého souhlasu předsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Jany Černochové.