Vydání nové knihy Manipulované výzkumy a média. Rozhovory o neoliberálních a neokonzervativních deformacích

Kniha rozhovorů se věnuje problému manipulovaných výzkumů a médií v dnešní době. Příkladem dopadu tohoto problému na jednotlivé občany a země je aktuální předvolební kampaň do Evropského parlamentu. Tato kampaň dobře ukazuje na manipulace ve veřejném prostoru v mnoha zemích. Ukazuje také na potřebu spoluvytvářet veřejnou sféru, v níž by občané nebyli manipulovanými terči masmediálních kampaní placených korporacemi, ale naopak skutečnými demokratickými voliči se znalostmi o politice, společnosti, sociálních otázkách, ekonomice, zahraničních událostech ve světě, bezpečnosti i životním prostředí.

Rozhovory umožní čtenářům snadněji pochopit téma než při četbě článků, neboť rozhovor mezi lidmi je přirozenějším a srozumitelnějším způsobem komunikace. Kniha rozhovorů ukazuje oslabování tolerance různých názorových proudů za účelem manipulace veřejného mínění v Evropské unii i za jejími hranicemi. Cenzurní omezování svobody slova a názorové plurality ve veřejném prostoru má své silné ekonomické zdroje a zájmy. Jelikož neoliberální kapitalismus prosazovaný v západních zemích už není příliš výkonný, dochází ke zhoršení životních standardů mnoha obyvatel. Lidé začínají projevovat nesouhlas, ale systém jej nechce slyšet a reaguje neokonzervativní cenzurou a represí. Aby se různé poznatky a kritika nedostaly na veřejnost mezi občany, dochází rovněž k omezování vědeckého výzkumu, aby tyto poznatky nemohly vůbec vzniknout nebo aby byl jejich zrod alespoň ztížen. Na veřejnost se pak nemůže dostat tolik potřebné poznání současných politických a ekonomických projevů stagnace a krize v západních zemích.

Rozhovory v knize jsou vedeny s experty, kteří pocházejí z více zemí, někteří z nich přitom žijí a pracují desítky let na odlišných kontinentech. Jsou z Evropy (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Německo), Afriky (DR Kongo), Severní Ameriky (USA, Kanada), Latinské Ameriky (Kuba) a Asie (Indie). Většina z nich je z Evropy, hlavně ze střední Evropy, neboť na tu je zaměřena naše pozornost.

Rozhovory, které jsou předloženy v knize, přinášejí pluralitu levicových názorů a kriticky propojují veřejnou sféru v několika zemích EU společným evropským tématem deformovaného poznání ve sféře akademických či vědeckých expertíz, masových médií a veřejného mínění občanů a voličů. Rozhovory přibližují toto téma také ve srovnávacím hledisku ve více částech světa.

Knihu editoval sociolog a analytik Jan Klán. Vydal ji Institut české levice (Praha) ve spolupráci s transform! europe (Vídeň) v květnu 2024. Kniha je zdarma k dispozici čtenářům (open access) v elektronické formě.

 

Knihu si můžete stáhnout zde.