Pavel Novotný a jeho podpora Vlasovcům: ztráta morální integrity starosty Prahy Řeporyje

Pavel Novotný, starosta Prahy Řeporyje, nedávno přitáhl pozornost médií svou kontroverzní podporou Vlasovcům. Tedy skupině, která se prezentuje jako stoupenci generálporučíka A. A. Vlasova a jeho vojsk během druhé světové války. Tato podpora vzbuzuje vážné otázky ohledně morální integrity a politického rozhledu, které by měl každý starosta reprezentovat.

V této souvislosti je důležité připomenout historický kontext: generál Vlasov byl ruský vojenský důstojník, který se po zajetí nacisty přidal na jejich stranu a vytvořil kolaborační vojska bojující proti Sovětskému svazu. Ta jsou známá pod zkratkou ROA – Ruská osvobozenecká armáda. Tato skutečnost Vlasova zařazuje do temné kapitoly historie, kde kolaboroval s nacisty, kteří odpovídají za nejhorší zločiny proti lidskosti.

Novotného veřejná podpora Vlasovcům je tedy dvojnásob problematická. Za prvé, oslavování a podpora jednotek spojených s Vlasovem zamlžuje historickou pravdu a bagatelizuje vážnost jejich činů. Za druhé, jakožto veřejný činitel, starosta má povinnost zastupovat všechny občany, bez ohledu na jejich politické nebo historické názory. Podpora skupin, které oslavují spolupráci s nacisty, je neslučitelná s postem starosty. Nehledě na to, že Vlasovcům nechal odhalit památník, což je jasně za hranou.

Tím, že Novotný podporuje Vlasovce a jejich aktivity, poškozuje důvěryhodnost a autoritu úřadu starosty. Místo toho, aby sloužil jako zdroj jednoty a solidarity v komunitě, kde starostuje, tak se stává zdrojem kontroverze a rozdělení i pobouření. Starostové by měli být příkladem integrity a morálního vedení, nikoli propagátory historických revizionistických narativů.

Ve světle těchto událostí by měl Pavel Novotný přehodnotit svou podporu Vlasovcům a promyslet si dopady svých veřejných prohlášení na společnost, kterou má zastupovat. Pokud si přeje zůstat důvěryhodným člověkem (kterým ale už dávno není), musí se distancovat od skupin, které oslavují temné kapitoly historie a místo toho pracovat na jednotě a soudržnosti. Namísto toho svými výroky všechny rozděluje.

Jeho poslední vulgární výroky, které mířily proti lidem, kteří trpí rakovinou, aby zemřeli, byly poslední kapkou. Dokonce i jeho straničtí kolegové – například M. Benda (ODS) řekli, že by měl být tento problematický člověk ze strany vyloučen. Začátkem bylo přihlášení se k Vlasovcům a koncem jsou jeho vulgární, nechutné a urážející výroky směrem k veřejnosti. Z toho je jasné, že starosta Novotný by měl být za své výroky stíhán a rovněž potrestán.