NE těžbě štěrkopísku v Polabí!

Se znepokojením jsem zjistil, že kousek od mého bývalého bydliště – Záboří nad Labem – se má ve velké míře začít těžit štěrkopísek. Jedná se o oblast nádherné přírody Polabí a také krásných lesů, kam mnozí chodí relaxovat, aby si odpočinuli od ruchu civilizace. Konkrétně se jedná o blízké okolí města Týnec nad Labem směrem ke Kolínu. Naivně jsem se domníval, že této krásné přírodě nic nehrozí, ale bohužel jsem se spletl. Před pár dny se ke mně donesla zpráva, která tvrdila, že společnost České štěrkopísky podala záměr, aby mohla v této malebné přírodě zahájit těžbu. Tato skutečnost nadzvedla ze židle nejednoho rodáka, ale téměř každého, kdo v zasažené oblasti žije a vychovává své děti. Podařilo se mi zjistit, že pokud by k těžbě skutečně došlo, tak by navždy zmizelo více jak 116ha lesa a poté by přišlo ještě něco horšího – přes okolní obce, kam patří i mé rodiště, by se denně mohlo prohánět i více jak 100 těžkých nákladních aut. Tohle je snad nejhorší noční můra, která se někomu může vůbec zdát.
Tím to ale zdaleka nekončí. Zajímavým způsobem se celá věc nenápadně utajovala, aby posléze začala prosakovat z jednání zastupitelstev dotčených obcí, kterým to de facto bylo předáno jako hotová věc, kde se jen čeká na povolení Ministerstva životního prostředí a posléze Báňského úřadu, který vydává povolení k těžbě. Nejzajímavější na celé věci je, že lidé mohou posílat své připomínky pouze do konce měsíce září roku 2021. Hodně šibeniční termín, který jasně ukazuje na to, že firma (rozuměj korporace) chce mít co nejméně problémů a tak si často hraje se zákony tím způsobem, aby byly dodrženy co nejkratší možné (byť zákonné) termíny. Z logiky věci totiž plyne, že pokud dotčená ministerstva obdrží co nejméně připomínek, tak se bude moci lukrativní byznys rozjet co nejdříve.
Vraťme se ale zpět k záměru těžit štěrkopísek v lokalitě, kde jsou nádherné lesy a příroda. Opravdu je to nutné? Kdo to potřebuje? Potřebuje to naše republika nebo firma, která štěrkopísek těží? Pokud se na danou věc podívám očima člověka, který v dané lokalitě žije, tak on rozhodně těžbu nepotřebuje. Dnešní člověk potřebuje mít hlavně kolem sebe přírodu, která tak závratně mizí před očima. Na příkladu záměru těžby štěrkopísku můžeme vidět, že se korporace nechtějí zastavit před ničím. Nejde jim o člověka, natož přírodu. Jde jim jen o zisk. To, že se těžba bude provádět po celý rok denně od 6 hodin do 22 hodin, firmy nezajímá, hlavně když se točí kola kapitálu a ještě přidají navrch bombónek, že když to bude potřeba, tak těžit budou nonstop.
Lidé v lokalitách, kde hrozí takovýto druh byznysu, mají jedinou možnost: podávat námitky na Ministerstvo životního prostředí, apelovat na své obce, aby v této věci konaly a hlavně ve volbách 8. a 9. října 2021 volili ty, kdo se korporací a firem nebojí. Za sebe můžu slíbit, že pokud budu zvolen do Poslanecké sněmovny, tak ihned budu interpelovat příslušná ministerstva v této věci a budu požadovat zastavení tohoto projektu!