Etika pana Koblihy a pana Vajíčka

Hned na začátek je třeba podtrhnout, že ani pan Kobliha, ani pan Vajíčko nejsou politici, neví, co tady vlastně dělají a o úřad prezidenta neusilují. To je totiž politický post ústavního činitele a oni ho nepovažují za politiku. Oni nejsou politici. Babiš to sám prohlásil na vstupu do své poslanecké kariéry a také tuto skutečnost několikrát zopakoval, když se postupně stal ministrem financí a předsedou dvou vlád. Pavel to signalizuje používáním vojenské hodnosti. Bez ní by byl jen inženýr kolové a pásové techniky a Master of Arts.

Ani pan Kobliha, ani pan Vajíčko nejsou politici, přesto mají svou etiku. Babiš, před tím, než nevstoupil do politiky a jako předseda rady vlády bojující proti korupci a prosazující etický kodex poslance, senátora, a člena vlády, podpořil Rekonstrukci státu. To Pavel se vždy řídil kodexem etiky vojáka. Jestliže používá vojenskou hodnost, měl by se dál řídit etikou vojáka.

Odpovědnost a smysl pro povinnost „uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke službě“ Obětavost „dej všechno, dej víc, než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch jednotlivce“ Odvaha „neboj se rozhodnout a přijímat nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace“ Věrnost „buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky“ Čest „buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje“

Existuje už dostatečný řetězec argumentů, že kandidát na prezidenta Pavel není čestný. Přinejmenším nemá žádné svědomí. Jako generál bude vždy sloužit armádě více než své zemi. Základním ústavním principem je nadřazenost moci zákonodárné, moci výkonné, tj. generálům, plukovníkům a svobodníkům se vztahem k malování.