Ptám se za vás: seznam dezinformačních webů

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o tom, že "Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu." Podle výzkumu veřejného mínění 
https://www.stem.cz/dezinformace-ohrozuji-nasi-bezpecnost-mysli-si-cesi-vetsina-souhlasi-s-omezovanim-dezinformacnich-zdroju/
ohrožují dezinformace bezpečnost České republiky. Takto Ministerstvo vnitra sleduje tzv. dezinformační weby nejenom v České republice, ale také EU. Jak totiž známo ze zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, socialistické Československo bylo rozvráceno i zásluhou zahraničního vysílání. 
Když totiž občané nenacházeli odpovědi na své otázky ve vyjádření vlády, hledali je ve vysílání zahraničních sdělovacích prostředků. 
 
Žádám tímto seznam dezinformačních webů v EU, které ohrožují bezpečnost České republiky, a to s uvedením státu EU a jazyku, ve kterém tyto weby provádějí podvratnou činnost vůči Česká republice.