Pan Vajíčko a vyšší princip

Jako progresivní prezident vždy v první linii je pan Vajíčko plně pro chléb a hry. Z vyššího principu mravního má být marihuana pro všechny, stejně jako manželství a volby mají být elektronické. Pan Vajíčko rovněž podepíše změny v předčasných důchodech, když už v první linii podpořil progresi od sociálního státu k státu nesociálnímu. Tím se Česko posune od Západu (Německo, Rakousko, Francie) blíže k slovanským zemím na Východě (Ukrajina).

Jenže v případě předčasných důchodů jde o víc. Pan Vajíčko nebyl a není v první linii v boji proti korupci, když ignoruje zprávy o velké korupci. V květnu 2023 se Česko posunulo na druhé místo (za Rusko) v Crony - Capitalism Index. Index vydávaný The Economist a měřící kolik procent HDP vzniká na principu hledání renty tj. bratrstvím, sesterstvím a kmotrovstvím s politiky a podnikateli, či miliardáři. S post-Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak! V červnu se ukázalo, že Česko dlouhodobě kašle na boj proti korupci. Takhle země je ráj pro lobbisty všech zemí, všech firem a všech specializací.

Jedním z podstatných bodů kritiky Skupiny státu Evropy proti korupci, GRECO je nulová ochrana osob oznamujících korupci. To nikdy pan Vajíčko nebyl a nebyl to ani nikdo z jeho spolupracovníků. Lze připustit, že se pan Vajíčko dokonce s pojmem whistleblower zatím nesetkal, protože v době jeho engéešování byla korupce v armádě docela běžná. Možná má tento pojem spojený s označením hráčů na flétnu a bubínek. Jenže nyní se bojuje o whistleblowery, protože se bojuje o předčasné důchody.

V Praze nejznámější whistleblower Jiří Chatil totiž přežil jen díky tomu, že mohl odejít do předčasného důchodu. Od kauzy OpenCard přejmenovanou na vojenskou Lítačku se boj proti korupci v Česku neposunul. Schází mužové a ženy do první linie. Vetuje pan Vajíčko novelu dohodového zákona? Ne, protože z vyššího principu mravního: Cēterum (autem) cēnseō Carthāginem esse dēlendam.