Nic není jako dřív, nic není, jak bývávalo

Je to jisté. Nouzový stav bude v České republice platit do konce května. Dlouho jsme si od tohoto instrumentu neodpočinuli. Nejdříve byl úzce spjatý s pandemií koronaviru, aby se posléze přesunul do uprchlické krize z Ukrajiny. Pamatuji si Vítka Rakušana, jak kdysi hřímal, že nouzový stav budou využívat opravdu jen někdy a ještě s rozumem. To bylo v době vlády Andreje Babiše. Nyní za vlády Petra Fialy je situace jiná. Vládne petipes a ten si chce upevnit svoji moc. Jinak by nouzový stav přeci prodloužil jen o 30 dní, tak jako tomu bylo za Babiše. Nic není jako dřív, nic není, jak bývávalo. Záhadou ale je, že výklad nouzového stavu současnou vládou je jaksi podivný a vypadá to, že zde máme dva druhy nouzových stavů. Pandemický a uprchlický.

Nouzový stav je ale jen jeden a k němu se vztahují jasná pravidla. Krom toho, že vám vláda může omezit vaše základní práva daná Ústavou, tak zde číhá ještě něco záludnějšího. Když nahlédneme do krizového zákona, zjistíme následující: Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada, c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací, e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění, f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

Co mám na mysli onou záludností? Zejména nedotknutelnost obydlí, které může být při současném stavu vykládáno i tím způsobem, že když budete mít prázdnou nemovitost, tak vám stát nařídí ubytování uprchlíků (nic proti tomu). Zcela jistě za finanční úhradu a za jasných pravidel - doufejme. Určitě může vláda omezit i právo shromažďovací, když se například bude protestovat proti současné politice – věřme, nevěřme. Nouzový stav delší, než 30 dní je dle mého názoru silně zneužitelný, protože to popírá ono sousloví „doba nezbytně nutná“. Když byl nouzový stav prodlužován z důvodu ochrany veřejného zdraví, pravice ve sněmovně burácela, že je to zneužití tohoto instrumentu. Musím se ptát: prodloužení nouzového stavu na víc jak 30 dní není zneužitím? Ale například se dočkáme toho, že tam kde měla být záložní nemocnice pro covidové pacienty současná vláda vytvoří nějaké zázemí pro uprchlíky. Kdo ví.

Na závěr je ale dobré poznamenat, že pokud se v době nouzového stavu odehrávají krádeže, zločiny či přestupky, tak jsou za ně jiné sazby. Nahlíží na to ministerstvo vnitra stejně? A nezapomínejme tedy, že nám vláda může zakázat chodit ven i po 22 hodině, protože to může být pro nás nebezpečné, když jsme dle jejích slov ve válečném stavu. Nebo se na tyto věci snad nouzový stav nevztahuje? Třeba nouzový stav potřebuje vláda i k tomu, aby dále omezila šíření (dez)informací, zakazovala weby, nestrpěla kritiku, kterou vnímá jako narušení morálky své pravdy. Na to nám možná brzy odpoví, právníci sdružení ve sdružení STAN kolem Víta Rakušana. Karel Havlíček Borovský kdysi řekl: za pravdu je různá sazba, někdy pomník, jindy vazba….