Koněvova a Hartigova. Jak se v tom country vyznat mám?

Praha je všech Čechů ráj. To je známo již dlouho. Je to rovněž město, kde se nám v celé své kráse ukazují památky. Praha je prostě stověžatá. Plná ulic a malých zákoutí. Když nějaký vesničan dorazí do Prahy, musí mít často sebou mapu nebo aspoň chytrý telefon s navigací. A co teprve, když vám změní názvy ulic. Praha je v tomto mistrem. Možná i samotným ministrem.

Ulice se v našich podmínkách přejmenovávají vždy po nějaké politické události. Vždy je to proto, aby asi zmizel genius loci – duch místa. Ulice se tedy přejmenovávaly po roce 1918, abychom se odlišili od Rakousko – Uherska a jeho mocnářství. Poté se tak stalo za Protektorátu Čechy a Morava. Následně po roce 1945, ale i 1948. Nejvíce se ulice přejmenovávaly po roce 1989. Od té doby vše zůstalo, jak bylo. Tedy až donedávna.

S nástupem 5D pravicové vlády pod vedením P. Fialy se začaly ozývat hlasy, že je nutné změnit některé názvy ulic. Z veřejného prostoru musí zmizet vše ruské. Názvy ulic, které svým názvem připomínají vojáky nebo hrdiny druhé světové války musí zmizet. Stejně musí zmizet název i žijících osob, které se zasloužily o dobývání vesmíru. To jsou přání některých novodobých „kádrováků“ v podobě pánů Koláře nebo Rakušana.

Pražský výběr ve své známé písničce: Pražákům je hej zpívá: Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezablouděj. Plzeňská a Francouzská. Těšnov a Novodvorská. Betlémská, Jarov, Soudní, Žitná, Ruská a Dolní. Mohli bychom přidat Koněvova, Hartigova a Čkalova. Jak se v tom country teď vyznat mám. Ano, Koněvova ulice, která se takto jmenovala od roku 1946, již z rozhodnutí moci politické nese jméno Hartigova. Jsem zvědav, kdo bude vědět, kde se ulice nachází. Přichází však administrativní zátěž pro tamní občany.

Vlastníci motorových vozidel si musí vyměnit technický průkaz, dále například Společenství vlastníků bytových jednotek se musí rovněž přeregistrovat. Některé věci se samozřejmě změní v základních registrech, ale lidem přibude práce s nahlášením například u banky atd. Prostě z cizího krev neteče a přejmenovat můžeme příště cokoliv. Lid to přeci zaplatí! Napříště by bylo vhodné, když si někdo usmyslí přejmenovat nějakou ulici, aby veškeré náklady s tím spojené vzal na sebe. Ne, aby to hradila daná obec, ale zastupitelé, kteří si takovou věc vymysleli. Případně místopisná komise, která k tomu dává „zelenou“. Možná by je takové blbosti rychle přešli.

Změna ulice ale stejně nic nezmění. Lidé si ji budou stejně pamatovat jako „Koněvku“. Kupodivu v Praze stále existuje ulice Čkalova v Bubenči, kdy se rozhodli ulici v roce 2018 nepřejmenovávat, protože by to byla velká administrativní zátěž. U Koněvovy ulice to ale nevadí? Budeme přejmenovávat i další ulice? Proč již v Praze není ulice A. Solženicyna? Ruského spisovatele tolik vzývaného humanistou V. Havlem. Je vidět, že se pravicová politická reprezentace asi nemá čím zabývat, když nutí i jiná města ke změnám názvu, tak jako například v Karviné. Navíc s sebou změna názvu nese nemalé náklady. Například při změně Koněvovy ulice na Hartigovu si doklady musí vyměnit asi 5 tisíc lidí. Samozřejmě na náklady dané městské části, tedy peněz daňových poplatníků. Ať žijí úspory podle 5D vlády!