Kde se vzal ruský plyn na Ukrajině?

Dle posledních statistických dat, která máme k dispozici, z roku 2021 to vypadá, že se Ukrajina stala naprosto nezávislou na zemním plynu z Ruska. Zdání může ale klamat, stejně i data, pokud jsou špatně vyhodnocena. Pokud se na celou věc podíváme ryze technicky, tak ruský plyn přes Ukrajinu proudí do zemí Evropské unie: Slovenska, Maďarska, Rakouska, Itálie, Bulharska a Rumunska. Jestliže však Ukrajina tvrdí, že se stala na ruském plynu naprosto nezávislou, tak ve své podstatě uskutečnila jako první země přechod ke Green Dealu. https://www.dw.com/en/warsaw-and-budapest-split-over-russian-energy-ties/a-61595947

Redukce závislosti Ukrajiny na ruském plynu začala již dávno před současným konfliktem. Můžeme tvrdit, že snížením závislosti Ukrajiny na ruském plynu byl omezen byznys Gazpromu. Již první plynová krize roku 2009 totiž ukazovala na mnohá úskalí plynu proudícího výhradně z Ruska přes území Ukrajiny. Trasy jednotlivých plynovodů můžeme sledovat například na mapách Gas infrastructure: https://www.gie.eu/publications/maps/

Jestliže nám Ukrajina na základě svých posledních dat (z roku 2021) tvrdí, že neodebírá žádný plyn z Ruska, tak kde jej tedy bere? Ve své podstatě uvádí čtyři hlavní zdroje – vlastní těžbu, LNG, dále vlastní těžbu neekologického břidlicového plynu a částečně dovoz ze zemí Evropy (https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Ukraine). Zde můžeme narazit na problém ohledně identifikace plynu z Evropy. Jaký je to vlastně plyn, když hlavním vstupním místem dovozu zemního plynu z Evropy je dle dostupných dat Maďarsko?

Kde se vzal? Tu se vzal!

Popis: C:\Users\Acer\Desktop\Obr.png

Zdroj:https://www.statista.com/statistics/1006510/ukraine-natural-gas-supply-and-consumption/

Plyn, který Ukrajina odebírá z Evropy a uvádí jej jako import plynu evropského, je vlastně ruský. Který by to asi byl jiný? Jaký jiný by se v takovém množství, které uvádějí poslední data (2021) – 2,6 miliardy kubických metrů, na Ukrajinu dostal, než ten Ruský, který byl nedávno exportován do zemí Evropy? Jak bylo uvedeno výše, vstupním bodem pro transport plynu z Evropy je Maďarsko a to odebírá plyn od které země? Ano, z Ruska. Ve své podstatě se jedná o Ruský plyn ze Západu.

Pokud jde o tento „ideologicky“ čistý „krvavě nekrvavý“ ruský plyn ze západu, je zde zajímavá obchodní klička. Když Ukrajina měla levný plyn z Ruska, tak nemusela platit tranzitní poplatky. Když se ale ruský plyn posílá ze západu na východ, je tím pádem pro Ukrajinu dražší, protože je s ním obchodováno na spekulativní burze. Že je takový plyn dražší je vidět z poklesu spotřeby na polovinu. Posílání ruského plynu ze západu na Ukrajinu je navíc výhodné pro ty země, přes které proudí kvůli tranzitním poplatkům. Proč se tedy Ukrajina plně neodstřihne od ruského plynu, aby dodržovala evropské sankce?