Alternativní historie

Květnové dny patří lásce, ale rovněž i míru. Ano, v roce 1945 totiž skončila nejhorší válka všech dob – druhá světová válka. 8. květen je dnem vítězství nad fašismem a nacismem, který decimoval Evropu a celý svět. O mnoho desítek let později však dochází k různým přehodnocením, deformacím a jiným výkladům tehdejších událostí. V principu by čeští politici měli ctít celé heslo pojení od Mistra Jana Husa „Pravda vítězí nad vším“ (Super omnia vincit veritas), ale na české prezidentské standartě z něj zůstala ta druhá půlka (Pravda vítězí), takže hledají pravdu, ale jen tu jejich vládní.

Vůbec nejde o historicky zaznamenaná fakta, ale o vytvoření takové pravdy, která má obhájit aktuální dění v aktuální realitě. Proto tu máme alternativní historie, kdy sice většina českého území byla osvobozena pod sovětským velením, ale v mediálním prostoru se zvětšuje z roku na rok podíl západních osvoboditelů. Prostě aktuální vítěz bere všechno: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ A je jedno, jaká byla celková oběť.

Praha by byla dnes nepochybně ráda, kdyby tanky do jejích ulic přijely z Plzně. Jenže přijely z Východu (jak se o tom spojenci dohodli), a to pod velením brigádního generála Leljušenka, který pocházel z Ukrajiny. Ve smyslu písně, Kde ty kytky jsou, můžeme zavzpomínat na tank č. 23 na Smíchově, který byl v roce 1991 přemalován na růžovo a posléze odložen do Vojenské historického ústavu založeného pro ochranu památky legionářů. Jsou to dějinné paradoxy, které vnášejí do našich životů rozepře a politici to ještě zveličují.

Pravicová politická scéna hlásící se k tradicím čs. národního socialismu se za účasti pseudolevicových Pirátů snaží vyzdvihovat roli západních spojenců v boji proti národně socialistickému Německu, aby dnes obhájila své kroky proti Rusku, které je označeno za fašistické. Je onálepkováno a srovnáváno s Třetí říší, proti které bojoval na život a na smrt tehdejší Sovětský svaz, jehož jednou z 15 svazových republik bylo i Rusko. Opravdu je tedy dnešní Rusko takovým nepřítelem, jako bylo tenkrát nacistické Německo? Pro někoho ano, pro někoho ne.

Vytváření alternativní historie, která se pomocí moderních médií nakonec stává pravdou, je velice nebezpečné, protože vede k deformaci historických událostí. Posléze se snadno může stát, že někdo začne tvrdit, že nacismus byl vlastně fajn, protože pomohl postavit Německo na nohy. Někdo poté může začít tvrdit, že to byl právě nacismus a fašismus v různých podobách, který se snažil porazit socialismus a komunismus, jenž je pro současné politické zřízení veřejným nepřítelem. Můžeme se posléze dočkat i tvrzení, že jsme se vlastně osvobodili sami a žádné spojence jsme v roce 1945 nepotřebovali. Ty samé spojence, kteří nás v roce 1938 zradili.