3000 (ne)vyvolených

Poslanecká sněmovna v listopadu 2022 schválila novelu zákona o důchodovém pojištění. Ze schválené novely plyne, že dojde ke snížení důchodů pro „komunistické prominenty“. Celkem se má jít o 3000 osob. Alespoň to tvrdí lidovecký ministr Marián Jurečka, sám autor pozměňovacího návrhu. Pokud pomineme, že zákon schválený v této podobě je diskriminační, tak se jedná i o ideologický zákon. Vytváří se nový sociální konstrukt.

V této souvislosti jsem využil svého občanského práva. Podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím jsem se obrátil na ministerstvo práce a sociálních věcí, kde sedí ministr Jurečka. Zeptal jsem se na následující otázky: 1) kterých osob, jmenovitě, se novela dotýká?, 2) jaké je výše důchodů osob, na které se zákon bude vztahovat?, 3) jedná se jen o členy KSČ? Pokud ne, členů jakých složek Národní fronty se zákon bude týkat?

Ministerstvo odpovědělo velice rychle. Až podivně. Jaká byla odpověď? Nic nevíme, nic neřekneme a ohledně výše důchodů, nechť se obrátím na Českou správu sociálního zabezpečení. Je tedy evidentní, že lidovecký návrh na snížení důchodu 3000 lidí pracujících pro stát před rokem 1989 je fikce. Respektive je z odpovědi jasné, že ministr není součástí úřadu. Tudíž úřad nefunguje. Kompetenční zákon však říká, že v čele ministerstva stojí člen vlády. Čelo je součást úřadu.

Pod vedením lidovců stát tedy nefunguje. Přesněji lidovci jej zneužívají k prosazování své ideologie a vytváření nové reality. Z návrhu zákona je jasné, že lidovci někde mají seznam 3000 lidí. Ale jak se k němu dostali? Vycucali si to z prstu? Nebo snad náhodně vybírali? Kde je ochrana osobních údajů a GDPR? To chtějí říct, že nikdo, krom ministra Jurečky, ta jména nezná? Proč ministr prozradil jen číslo a neřekl jména?

Jestliže má ministr Jurečka seznam 3000 lidí i s jejich výší důchodu, očividně porušil zákon. Ministr snad nemusí dodržovat zákony? Ptal se snad ministr Jurečka oněch 3000 lidí, zda mohou nakládat s jejich údaji? Nemyslím si. Fikce postupuje. Nyní je na tahu Senát a prezident. Budou se i ostatní ptát, kdo je v onom seznamu 3000 (ne)vyvolených? Ministr Jurečka porušuje, co se dá, takže i lidská práva. Plus vytváří diskriminační zákony. Za to by měl okamžitě odstoupit!