30 PPŠ: Bíle linky

Bíle linky jsou telefonní čísla s počátečním trojčíslím 840, 841, 842, 847, 848 a 849, volání je zpoplatněné a cenu hovoru hradí volající. V Brně by o tom mohli vyprávět: „Výběrčí je Petr, ale to není jen pro něho. Všechno se dává jemu, ale on to odevzdává šéfovi.“.

Stoka je pro všechny: ANO, KDU - ČSL i ODS. Tentokrát ale dona Pablo, člena České advokátní komory rozčílily bíle linky. Do běla ho rozčílilo, že s bílými linkami byli spatřeni další členové České advokátní komory: primátorka Markéta Vaňková a Robert Kerndl.

V užívání bílých lajn nevidí problém ani další zákonodárci. Slib zastupitele: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." prý ohrožen nebyl a advokáti prý nemusí ohlašovat trestné činy podle paragrafů 283 až 287 Trestního zákoníku. A že by zveřejněná fotka ohrožovala vážnost stavu advokáta? No to už vůbec ne!

Vždyť brněnská opozice je k trestným činným také tolerantní. Znáte to, Žít Brno a nechat žít! Snad jen, Maťěj Hollan by měl navrhnout rozšíření partnerských měst Brna také o nějaká města z jižní Ameriky. Spolupráce s Tchao-jüan může být problematická. Za drogy tam totiž lze dostat doživotí.