15. březen 1939 jako památný den!

15. březen 1939 – je den, který znamenal konec suverenity Československa a začátek temných kapitol dějin 20. století, které si musíme neustále připomínat. Přestože je tento den spojen s utrpením a nespravedlností pro mnohé, měl by být považován za památný den, nejen pro občany České republiky, ale rovněž pro celý svět. Je důležité nezapomínat na události, které nám připomínají krutost fašismu i nacismu a nutnost bránit svobodu a demokracii.

15. březen 1939 nás všechny učí o křehkosti míru a důležitosti kolektivní obrany demokratických hodnot, ale i sociálního smíru. Okupace českých zemí (Slovensko totiž 14. 3. 1939 vyhlásilo samostatnost) nacistickým Německem se stala jedním z prvních kroků k rozpoutání druhé světové války, která zasáhla miliony lidí po celém světě. Památný den nám připomíná, že svoboda a demokracie jsou hodnoty, kterých si musíme vážit a za které je třeba bojovat. Podobně jako tak činili odbojáři za temných let nejhorší války v lidských dějinách. Je nutné si připomínat odvahu a oběti nejen domácího odboje, ale i odboje zahraničního. Nesmíme zapomínat na odboj komunistický, který je dnes upozaďován na úkor odboje západního.

Navzdory tragickým událostem, které se odehrály v důsledku 15. března 1939, je to také den odvahy a odhodlání. Československý lid tehdy čelil obrovským tlakům a hrozbám, a přesto se mnozí postavili za své přesvědčení a statečně se bránili. Tyto příběhy hrdinství by měly sloužit jako inspirace pro budoucí generace, aby odolávaly autoritářství a hájily základní lidská práva, která jsou v současné době ve značném ohrožení. Je potřeba totiž zdůraznit, že fašismus je druh kapitalismu a musíme tyto věci mít na paměti. Stačí totiž malá jiskra, která může zažehnout požár.

Památný den nacistické okupace zbytku Československa by měl sloužit i jako varování před opakováním historických chyb. Národy by měly spolupracovat a hájit demokratické hodnoty, aby se předešlo opětovnému vzestupu totalitárních režimů. 15. březen 1939 by měl být příležitostí ke vzpomínání na oběti a k zamyšlení nad tím, jak můžeme předejít podobným tragédiím v budoucnosti. Minulost totiž už nezměníme, ale změnit můžeme zítřek.

Je naprosto jasné, že 15. březen 1939 by měl být památným dnem, nikoli jen jako připomínka minulosti, jedné z nejtemnějších událostí našeho národa, ale také jako výzva k aktivnímu hájení demokratických hodnot, ochraně lidských a sociálních práv. Nesmíme totiž nikdy zapomenout na více jak 343 tisíc československých obětí nacistického běsnění. Jejich oběti totiž dnes varují více, než kdy jindy! Tím, že si připomínáme tuto temnou kapitolu naší historie, se můžeme poučit a společně pracovat na budování lepší a spravedlivější budoucnosti.