Za Babiše i komunistů bylo líp!

Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydalo zprávu ze svého výzkumu s názvem: Čeští občané o svých možnostech ovlivnit veřejné dění a o participaci veřejnosti na rozhodování. Na konci roku 2023 výzkumníci zjišťovali, jakým způsobem je nejefektivnější prosazovat určité věci – například zákony. Ze zjištěných dat jasně plyne, že nejlepším takovým způsobem je práce v politické straně a také stávka.

Právě stávka jakožto způsob prosazování občanských věcí je velice důležitým nástrojem. Velká stávka naposledy proběhla za vlády P. Nečase, kdy úspory prosazoval ministr financí M. Kalousek. To jsme ještě mohli totiž mluvit o odborech. Dnes je situace odlišná. Odbory jsou čím dál více roztříštěné a o stávce, kterou podnikají například železničáři v Německu, si mohou nechat jedině zdát. Ostatně oslabení odborů je cílem pravicové politiky. Nehledě na to, že šéf odborů J. Středula je jistý uhlazený typ nabíhající na ruku vládě. Snad právě proto je ve výzkumu stávka jako možnost neustále na 50 %.

Naproti tomu největší podíl možnosti něco změnit prací v politické straně byl zaznamenán za vlád levicových. Zejména v letech 2013 - 2017 a posléze za vlády A. Babiše. Je tedy evidentní, že za Babiše a komunistů, kteří jeho vládu tolerovali, bylo lépe. Celou situaci samozřejmě narušila pandemie COVID – 19, ale to nic nemění na tom, že současná vláda z celé situace vychází historicky nejhůře.

Pokud ale nahlédneme na časovou řadu výzkumů, zjistíme, že poprvé v historii měření žádný ze způsobů prosazování změn nepřekročil 50 %. To vypovídá o určité apatii společnosti a nechuti se zapojovat do veřejného života. Tuto skutečnost můžeme připsat tomu, že nám současná 5D vláda ustavičně lže. Lidé upadají do bezradnosti a veřejný život je nezajímá. Naposledy byla podobná situace v roce 2013. Tedy ve vládě P. Nečase, kde rovněž seděl současný premiér P. Fiala. Můžeme tedy tvrdit, že pravicové vlády způsobují naštvání společnosti, která ale na místo toho, aby za svá právo bojovala, tak se stahuje do sebe.