Totalitní dohled a nesvoboda

Hlavní média a jejich političtí šoumeni neustále poukazují na to, jak jsme kdysi žili v době totality a nesvobody. Zdůrazňují, jak všichni byli pod dohledem státní bezpečnosti. Dnes je ovšem situace podobná. Jsme pod kontrolou korporací a bank. Současný systém je totiž kapitalismem dohledu. Všude jste mu na očích. Od platebních terminálů přes mobily a počítače až k chytrým hodinkám.

V Polsku právě testují terminály, u nichž je možnost zaplatit pomocí biometrie, konkrétně pomocí skenování Vaší oční duhovky a obličeje. Pilotní projekt nespustil nikdo menší než společnosti, které mají co dočinění s financemi – Mastercard, Empik a PayEye. Inu budeme zřejmě pod totálním dohledem a zajetím finančních společností. Lidé dnes zase ztrácí další část své svobody. Co je proti tomu skromný dohled minulosti. Velký bratr je dnes ještě větší.

Budoucnost ovšem přichází nenápadně. To, co jsme znali z dystopických filmů, se stává realitou. Stát o nás často ví méně, než co vědí korporace, kterým poskytujeme tolik citlivá osobní data. Vše za účelem sbírání bodů nebo prostého konzumování. Nacházíme se na nové hranici moci, kde se těsně sbíhají soukromá a státní moc. Z logiky věci by měl stát, který garantuje bezpečí, mít o vás více informací než korporace, které si mezi sebou předávají Vaše osobní data a obchodují s nimi.

Nacházíme se v době, kdy nás drtí přeinformovanost na straně jedné a na straně druhé se k nám vkrádá digitální totalitní dohled. Se vzestupem tohoto modelu se z lidí stávají digitální součástky soukolí virtuálního kapitalismu. Nejvíce na tom vydělávají velké korporace jako Google. Lidé z toho nebudou skoro nic mít. Jen trochu konzumu výměnou za totalitní kontrolu. Budou proti této totalitní kontrole bojovat zarytí nepřátelé tzv. minulých totalit? Nemyslím si. Bojovníci proti minulému systému si totiž neuvědomili, že jim zde vyrostla nová totalita. Nebo snad ano a jsou jejími užitečnými pomocníky?

Občané i politici by si měli uvědomit, že zavádění jiných platebních metod (platební karta, otisk prstu, chytré hodinky atd.) vede k tomu, že se přímo stáváme závislými na finančních ústavech. Peníze v reálu nevidíme, je to hra čísel. Z tohoto důvodu by mělo být zakotveno právo na hotovostní platby, abych nám nezbyly jen ty virtuální. Když máte u sebe fyzickou hotovost, aspoň se můžete cítit být v obchodním styku trochu svobodnými jedinci. Pokud se stanete závislými na virtuálních platebních metodách, o svobodě bude možné jen těžko mluvit.

Lze se oprostit od kapitalismu dohledu? Pirátská strana, která chtěla původně internetovou svobodu, zdegenerovala ve služební orgán kapitalismu dohledu. A ostatní dnešní vládní strany usilovně pracují na tom, aby se s korporátním kapitalismem dohledu propojily a co nejvíce z něj si přisvojily pro státní ovládání a represi občanů.