Svoboda projevu: Skotsko by mohlo zmařit evropskou snahu zabránit bohatým lidem umlčovat novináře

Svoboda projevu: Skotsko by mohlo zmařit evropskou snahu zabránit bohatým lidem umlčovat novináře

Laura Hood

Investigativní novinářka Daphne Caruana Galiziaová byla 16. října 2017 zavražděna bombou nastraženou v autě nedaleko svého domu na severu Malty. Roky informovala o síti korupce a praní špinavých peněz na středomořských ostrovech, do níž byla zapletena i tak vzdálená místa jako Šanghaj, Londýn, Baku a Dubaj.

Jednou z mnoha věcí, které v souvislosti s vraždou Caruany Galiziové vyvstaly, byl způsob, jakým jí a dalším novinářům lidé, o nichž psali, donekonečna vyhrožovali nákladnými nadnárodními žalobami. Zatímco ona na svém blogu pokračovala ve zpravodajství, mnoho jejích kolegů své články buď silně redigovalo, nebo je prostě nepublikovalo.

Když bohatí a mocní používají lehkovážné nebo nepodložené žaloby, aby zmařili ty, kteří se odváží odhalit korupci, je to známé jako strategický spor proti účasti veřejnosti (Slapp). Často k tomu využívají právo na ochranu osobnosti, někdy však nasazují i jiné právní oblasti, včetně nedbalosti, neoprávněného vniknutí na cizí pozemek a porušení práv k ochranné známce. Slapp zahrnuje jak právní hrozby a žaloby, tak i obecné využívání právních postupů k potlačení činností, na nichž je veřejný zájem.

Vražda Caruany Galiziové podnítila v celé Evropě řadu snah o zamezení těmto praktikám. V dubnu 2022 navrhla Evropská komise směrnici proti Slappu, podle níž by soudy EU předčasně a rychle zamítaly neopodstatněná řízení. Vláda Spojeného království zahájila o několik měsíců později konzultace o podobných právních předpisech pro Anglii a Wales, zatímco jejich regulační orgán pro advokáty varoval své členy před zastupováním takových žalob.

Přesto se jeden právní systém na okraji západní Evropy brání přijmout tuto myšlenku - Skotsko. V době online žurnalistiky, kdy jsou publikace sledovány po celém světě, je obvykle možné zjistit souvislosti mezi tvrzením a více státy. V důsledku toho hrozí, že se Skotsko stane nepravděpodobným globálním útočištěm pro tento druh právního zneužití. Co se tedy děje?

Jak se právo používá k umlčení komentátorů

V roce 2018 vydal londýnský investigativní novinář Oliver Bullough uznávanou knihu Moneyland, která odhaluje, jak vládní úředníci a vedoucí představitelé podniků kradou veřejné peníze a perou je v jiných zemích. O několik měsíců později Bullough a jeho vydavatelé obdrželi soudní dopis jménem angolského viceprezidenta Bornita de Sousy Baltazara Dioga, v němž požadoval, aby byla Moneyland stažena, protože v části o této zemi se hovořilo o tom, jak jeho dcera Naulila Diogo utratila 200 000 USD (165 000 liber) za svatební šaty, které oblékla v americké reality show.

Kniha nebyla stažena a v roce 2021 se Bullough dozvěděl, že je v Portugalsku žalován o 525 000 eur (464 000 liber) v souvislosti s těmito nároky. V Portugalsku nikdy nebyl, ale kniha tam byla vydána, takže existoval důvod k žalobě. Samozřejmě není možné komentovat, zda je konkrétní žaloba šikanózní, ale v tomto případě vyjádřila skupina Index on Censorship, která vede kampaně, "krajní znepokojení" a podala Radě Evropy upozornění na svobodu médií.

Stojí za to připomenout, že advokátní kancelář Bannatyne Kirkwood France & Co, kterou si angolský viceprezident původně najal, sídlí ve Skotsku. Pokud bude v budoucnu obtížnější podat žalobu v EU, Skotsko by se mohlo stát užitečnou alternativou.

Další případ, který pravděpodobně spadá do této kategorie, se týká bývalého člena skotského parlamentu za Zelené Andyho Wightmana. Ten byl žalován o 750 000 liber poté, co napsal řadu blogů a příspěvků na sociálních sítích, v nichž kritizoval Paula O'Donoghuea, ředitele fondu na ochranu divokých koček Wildcat Haven. Wildcat Haven prodával malé parcely na památku pod záminkou, že si kupující bude moci říkat Lord nebo Lady Wildernesse. Ve skutečnosti, tvrdil Wightman, jsou tyto tituly právně bezvýznamné.

Wightman musel na obhajobu vynaložit 150 000 liber, protože tvrdil, že jeho komentáře byly pomlouvačné a poškodily O'Donoghueovo podnikání. Bývalý poslanec nakonec vyhrál poté, co soudce rozhodl, že tvrzení buď nejsou hanlivá, nebo je lze obhájit jako férový komentář. Soud upozornil na nedostatek důkazů předložených k doložení výše požadované náhrady škody, což vyvolává pochybnosti o oprávněnosti žaloby.

Skotský rozměr

Za těmito známými případy se skrývá mnoho dalších příběhů, které zůstávají nezveřejněny kvůli pouhé hrozbě soudního řízení. Organizátoři kampaní usilují o nová pravidla, která by Skotsko posunula podobným směrem jako EU, Anglii a Wales. V září předložil bývalý poslanec Skotské národní strany Roger Mullin skotskému parlamentu petici, v níž naléhá na skotskou vládu, aby takovou legislativu zavedla.

Skotská vláda odpověděla, že reformy nejsou nutné. Tvrdí, že nedávný zákon o hanobení a zlomyslném zveřejnění (Skotsko) z roku 2021 vyvažuje skotské právo o hanobení ve prospěch svobody projevu tím, že zavádí test vážné újmy na rozdíl od starého testu, zda výrok snížil osobu v hodnocení pravicově smýšlejících členů společnosti. Nově se také zavádí obhajoba v případě, že vydavatel může prokázat, že se důvodně domníval, že jeho výroky jsou ve veřejném zájmu.

Podobné reformy byly v roce 2013 přijaty v Anglii a Walesu, ale ukázaly se jako nedostatečné k odvrácení šikanózních žalob. Vláda Spojeného království dospěla k závěru, že ochrana ve fázi standardního projednávání je příliš pozdní, nemluvě o tom, že pomluva je pouze jednou z cest, jak umlčet aktivisty.

Mullinovu petici nyní zkoumá skotský veřejný petiční výbor. Výbor požaduje od skotské vlády další důkazy o dostatečnosti zákona z roku 2021 a vyzval Národní svaz novinářů, Skotskou právnickou společnost a Právní komisi, aby poskytly důkazy. Organizátoři kampaní budou pozorně sledovat doporučení výboru.

Skotská vláda musí přinejmenším zavést pravidla umožňující včasné ukončení neopodstatněných řízení o zneužití práva prostřednictvím zrychleného řízení. Musí uložit důkazní břemeno žalobci, aby prokázal, že žaloba není neopodstatněná nebo zneužívající, a stanovit opravné prostředky a sankce proti zneužívajícím soudním řízením. Stejně tak by měla skotská právnická společnost vydat pokyny, jaké vydává její obdoba v Anglii a Walesu, aby pomohla odradit skotské firmy od napomáhání takovým žalobám.

Pokud skotská vláda nebude brát tento problém vážně, hrozí, že se stane poslední baštou strategických soudních sporů proti účasti veřejnosti v Evropě. Mezera v evropském obrnění proti těmto druhům žalob představuje hrozbu pro svobodu projevu všude na světě. Bude zvláštní a zklamáním, pokud se ukáže, že to bude právě Skotsko.

Odkaz na originální článek: https://theconversation.com/freedom-of-speech-scotland-could-derail-europes-drive-to-stop-rich-people-silencing-journalists-199617

Z anglického originálu přeložil: Jan Klán

Obrázek: Pixabay