Shrnutí Fialova vánočního projevu

Originál

 

K provedení úkolů, které nás čekají, je však zapotřebí soustředit všechny zdravé vlastenecké síly republiky, všechny vrstvy našeho pracujícího lidu.

Je nutno, aby si všichni poctiví občané řekli: Národní fronta - stokrát ano! Avšak zároveň se musíme postarat, aby Národní fronta, jdouc pevně za programem vlády, za prospěchem lidu, dovedla vyřídit reakční živly, které se do našeho politického života vetřely a které pracují proti programu vlády, proti lidu a pro rozvrat ...

Proto drazí přátelé, do nového roku, který je též rokem sokolského sletu, všichni svorně podle sokolského hesla: Kupředu, dnes již vyzkoušenou cestou lidové demokracie k pokojnému a šťastnému životu všech pracujících, kupředu, zpátky ni krok!

 

Z novoročního projevu Klementa Gottwalda 1. ledna 1948.

 

Fiala

 

K provedení úkolů, které nás čekají, je však zapotřebí soustředit všechny zdravé síly republiky, všechny vrstvy našeho lidu. Je nutno, aby si všichni poctiví občané řekli: Fialova vláda - stokrát ano! Avšak zároveň se musíme postarat, aby Naše vláda, jdouc pevně za programem vlády, za prospěchem lidu, dovedla vyřídit proruské živly, které se do našeho politického života vetřely a které pracují proti programu vlády, proti lidu a pro rozvrat...

Proto, drazí přátelé, do nového roku, který je též rokem dvojích voleb, všichni svorně podle hesla: Kupředu, dnes již vyzkoušenou cestou liberální demokracie k pokojnému a šťastnému životu všech, kupředu, zpátky ni krok!

 

Shrnutí vánočního projevu Petra Fialy 26. prosince 2023