Ptám se za vás: boj s dezinformacemi

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Elektronickým podáním ze dne 19. dubna 2023 odkazujícím na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste adresoval Ministerstvu vnitra (MV) žádost o poskytnutí následujících informací:

 

  • „sdělení čísla a názvu usnesení vlády, kterým se stanovují úkoly CTHH a dalších orgánů v tzv. boji s dezinformacemi“
  • „sdělení kolik životů bylo zachráněno, zdraví kolika osob bylo zachráněno a majetek v jaké hodnotě byl zachráněn tzv. bojem s dezinformacemi“
  • „sdělení zda v Česku došlo k selhání státu, tj. stát nebyl schopen ochránit životy, zdraví a majetkové hodnoty v důsledku nezvládnutého boje s dezinformacemi a to za dobu od vzniku CTHH (alespoň tři případy)“.

 

K Vaší první žádosti uvádíme, že se jedná o usnesení Vlády České republiky ze dne 14. prosince 2016 č. 1125 o Auditu národní bezpečnosti. Jak usnesení, tak dokument, ke kterému se vztahuje, jsou dostupné na internetových stránkách vlády (usnesení: https://odok.cz/portal/zvlady/usneseni/2016/1125/,      Audit      národní     bezpečnosti: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti- 20161201.pdf).

 

K Vaší druhé otázce uvádíme, že Ministerstvo vnitra nemá takovou informaci k dispozici, ani ji mít nemůže. Činnost Ministerstva vnitra je na strategické úrovni, nikoliv na úrovni výkonné. Obdobně jako Ministerstvo zdravotnictví nemůže doložit kauzální nexus mezi svojí činností a výkonem zdravotnické činnosti na úrovni jednotlivých nemocnic, nemůže Ministerstvo vnitra doložit přímý dopad svojí činnosti na konkrétní případy ohrožení vnitřní bezpečnosti, které nenastaly důsledkem jeho činnosti.

 

Pokud jde o dotaz třetí, jde o dotaz na názor, zda došlo k tomu, čemu říkáte „selhání státu“. Zde Vás musíme odkázat na § 2 zákona č. 106/1999 Sb., který stanoví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory“.