Pan Vajíčko se ujímá vrchního velení

Dne 9. března 2023 v 14 hodin 16 minut se pan Vajíčko jako zvolený prezident ujal vrchního velení. Podle čl. 63 písm. g) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, prezident: „jmenuje a povyšuje generály“, ovšem jedna pravomoc mu náleží mimo Ústavu. Podle § 7 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, může prezident tahat s figurou náčelníka Generálního štábu Armády ČR (dále NGŠ): „Náčelníka Generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věci obrany. Prezident ho také na návrh vlády odvolává. Náčelník Generálního štábu je podřízen ministrovi.“

A zde je situace přímo zapeklitá. Přestože pan Vajíčko ještě jako NGŠ prosadil regulaci kariérního postupu v podobě tzv. platového řádu (žádný div, ČR se v případě korupce vojenských kariér v rámci zemí NATO umístila těsně za Tureckem), s volbou posledního NGŠ to nebylo zas tak v pořádku. Vláda, zde v čele s dvojicí Jana Černochová a její řídící náměstek František Šulc, nerespektovala pravidla a v duchu Čepičkových 50. let vybrala za NGŠ civilistu, který o službu v armádě zájem neměl, a proto se stal ředitelem NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost). Už ale jako voják socializovaný k demokratickým hodnotám v 90. letech minulého století se o české demokracii vyjádřil podobně jako současná vláda. Prostě na poctivé lidi je třeba „nasrat“.

Proto bude zajímavé sledovat, co udělá pan Vajíčko. Byl to přece on, kdo prosadil morální kodex vojáka, kde čest je na posledním místě. Evidentně se tu stala nejenom nespravedlnost, na kterou všechny politické strany zastoupené ve Výboru pro obranu nijak neupozornily, ale služební a kariérní řád, přijatý na základě Bílé knihy o obraně, kterou si pan Vajíčko jako člen zpracovatelské komise vzal za své, by byl nakonec pro srandu poslancům. A on pro srandu politickým stranám, a nakonec i poctivým občanům.

Vždyť on jako nejvyšší generál by se měl chovat podle toho, co sám v Bílé knize o obraně schválil: „Generálové tvoří vojenskou elitu České republiky odpovědnou za přijímání strategických a operačních rozhodnutí dotýkajících se celých ozbrojených sil České republiky nebo některé z jejich částí. Do hodnostního sboru generálů jsou vybírány zralé osobnosti, které svým celoživotním výkonem vojenské služby prokázaly schopnost dosahovat vynikající výsledky. Zároveň jde o vojáky, kteří si jsou schopni svým morálním profilem, vzděláním a všeobecným společenským rozhledem získat důvěru veřejnosti a přispět tak k dobrému jménu ozbrojených sil.“

Čaputová by byla jako lidskoprávní „právnice“ v dodržování právních předpisů zásadová. Platí to ale i pro pana Vajíčka?