Opičky z ÚSTR

Mizaru, Kikazaru a Iwazaru jsou tři moudré opice symbolizující, nevidím zlo, nenaslouchám zlým řečem a zlé řeči nešířím. Není to však znak Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Ten si za znak zvolil "vodovody a kanalizace" – proud vody pitné a proud vody stáčené s kanálovým poklopem. Přesto se však jedná o úřad, kterého se lze zeptat na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

A tak jsem učinil dotaz ve věci národnosti vojáků Sovětské armády poskytujících Československu pomoc v boji s kontrarevolucí, jež se nakonec změnila v dočasný pobyt vojsk ohraničený a definovaný délkou: FURT - 23 let. Ptal jsem se ÚSTRu na národnost sovětských vojáků přibyvších do českých, moravských, slezských a slovenských měst v rámci operace Dunaj. Cituji z odpovědi: „Ústav pro studium totalitních režimů nezkoumal takové věci a nelze přesně dohledat, ze kterých národností byly vojenské jednotky v rámci operace Dunaj složeny“ Takže podle zákona č. 181/2007 Sb. je to nezjistitelné.

„Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ stojí v zákoně. A podle ÚSTR se občané nemají ptát, co ÚSTR dělá. I zeptal jsem se, co ústav dělá a dostal jsem seznam knih. Byla mezi nimi i kniha od Josefa Pazderky: Invaze 1968 ruský pohled.  A ejhle, v knize je výpověď generála narozeného na Ukrajině, který velel sovětským vojskům, která operovala z tehdejší Německé demokratické republiky Romana Kosenka. Ovšem vedle něj se na operaci Dunaj podíleli i další velitelé narození na Ukrajině. Jednalo se hlavně o hlavního velitele všech vojsk v rámci operace Dunaj Ivana Pavlovského. Celou operaci připravili Andrej Grečko (Ukrajinec) a Ivan Jakubovskij (Bělorus).

Četl vůbec někdo z ÚSTR knihy, které vydávají? Inu, co však čekat od Tří opiček? Vždyť už z názvu Pazderkovy knihy je jasné, že stejně jako Vladimír Putin si myslí, že ten, kdo mluví rusky, je Rus. Proč by tedy nedělali na občany opičky, když je ten stát tak dobře platí.