Okamžik pravdy. Bude hrozný masakr zneužit pro utužení represe?

Masová vražda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy otřásla námi všemi. Média ji hodnotí jako nejrozsáhlejší masovou vraždu v dějinách samostatné České republiky. Vyšetřování samozřejmě dále probíhá a nejsou známi podrobnější informace. Zatím to vypadá na výjimečný čin psychicky narušené mysli. Situace zde není naštěstí tak špatná jako v USA, kde dochází k masovým vraždám často a ve velkém měřítku, včetně vražd ve školách.  

Truchlíme nad zavražděnými a s jejich rodinami a přáteli. Zároveň se snažíme z médií a od známých zjistit motivace k hroznému činu a s napětím sledujeme reakce policie, vlády a dalších orgánů. Žijeme za současné vlády v podmínkách, kdy dochází k cenzurování a omezování svobody slova apod. Každý soudný člověk by se měl nyní ptát: bude strašná masová vražda zneužita pro posilování státní kontroly a budování autoritářského státu? Přijde okamžik pravdy.  

Prozatím byly reakce vládních politiků naštěstí zdrženlivé, to je třeba uznat. Zatím jsme v první fázi, kdy se policie a vláda snaží hájit, že činily, co mohly. Je to obranná fáze. Policie měla podezření, byla na fakultě už před činem, ale stejně nakonec došlo k masakru.  Nacházela se totiž v jiné budově fakulty.

Už ovšem pomalu přichází fáze číslo dvě, okamžik pravdy, kdy se ukáže, jaké budou dopady činu. Buď přijde adekvátní reakce na masovou vraždu, nebo pokusy o posilování kontroly, cenzury, represe, zvláště proti nepohodlným kritickým humanitním a sociálním vědám, intelektuálům, kritické veřejnosti, opozičním politikům. 

Také je třeba se ptát na kontext činu. Současná vláda v souvislosti s ukrajinským konfliktem systematicky prosazuje militarizaci a podílí se na vytváření společenské atmosféry, v níž je zabíjení běžnou záležitostí. V takovém prostředí jsou lidé více nakloněni řešit sporné otázky násilně, psychicky narušení lidí pak mohou vzít do ruky zbraň snadněji než v harmonických podmínkách. Alespoň teď by si všichni měli sami pro sebe uvědomit, do jaké míry podporovali mírové aktivity nebo naopak burcovali pro militarizaci a válku.