(Ne)spravedlivé (ne)západní vakcíny

Jak postupuje vakcinace napříč celým světem, hlavně Evropa se ocitá v ideologickém sporu o to, zda povolit nebo nepovolit k nouzovému použití vakcínu Sputnik V, která je vyráběna v Rusku. Na tomto místě můžeme pozorovat, jak se na území Evropy nacházejí pozůstatky doby „Studené války“, která skončila před 30 lety. Neustále se používá ideologický sebestředný argument, že vše, co je ruské je automaticky špatné, protože to vyrábějí lidé, kteří na našem území pobývali od roku 1968 do doby, která končila před třemi desítkami let. Navíc se z Ruska dělá hrozba novodobých okupantů, kterým jde o kolonizování světa, a proto chtějí, aby jejich vakcínu používalo co nejvíce států. Tento argument používají zejména rusofobní pravicový politici, kteří v Rusku (a nejen v něm) vidí úhlavního nepřítele, které ohrožuje jejich pojetí neoliberálního kapitalismu.

Podívejme se ale na celou situaci ještě skrze obchodní války, které podnikají USA, ale také další západní státy, které jsou většinou členy EU. Do tohoto konfliktu postupně zabředávají jak jednotlivé státy, stejně i farmaceutické firmy, které vyvíjejí vakcíny a silně v jednotlivých státech lobují. Jako příklad nám může posloužit to, že USA blokují miliony dávek od firmy AstraZeneca. Můžeme si o této vakcíně myslet své, protože se množí případy nežádoucích účinků. Nicméně v každém vzorku populace, který je extrémně velký, protože zahrnuje potažmo celé lidstvo, nalezneme někoho, kdo bude mít nějaké negativní reakce. Ale zpět k obchodní válce ve věci vakcín. Jestliže bychom použili logiku výkladu pravicových politiků, že Rusko používá svoji vakcínu Sputnik V v rámci novodobé kolonizace světa, pokud to aplikujeme na západní korporace, které jsou povětšinou z USA, tak i USA a jejich firmy používají své vakcíny k imperiálnímu ovlivňování jiných států, které jim poté mají být vazalsky zavázány, že se jim nějaká vakcína vůbec poskytla. Ve své podstatě se jako ideologický argument může použít, že vakcína jim byla dodána v rámci demokracie, čti západního pojetí neoliberálního kapitalismu, a na jeho ochranu. Proto se odmítají jiné vakcíny ze světa, protože ty jsou dle logiky neoliberálních politiků nedemokratické, protože je vyrábí ty státy, které jsou označeny západním kapitalismem za nedemokratické.

Už nyní je jasné, že západní farmaceutické firmy nedokáží dostát svým závazkům a dodávat požadované množství vakcín a proto je nutné co nejrychleji hledat náhradní variantu. Jedna spočívá v tom, že se nouzově použije například ruská vakcína Sputnik V nebo čínská SinoPharm. To by se ale do tohoto procesu nesměl motat korporátní lobbing v rámci Evropské unie a potažmo ideologická nechuť českého ministerstva zdravotnictví (asi pozůstatek jeho podpory milionu chvilkařů) hledat náhradní řešení, abychom zachránili co nejvíce lidí. Samozřejmě, že by očkování těmito vakcínami bylo naprosto dobrovolné. Kdo by měl zájem, byl by mu aplikován například ruský Sputnik V nebo jedna z čínských vakcín.

Do tohoto procesu nám nyní vstupuje specifičtější otázka ohledně toho, že v tuto chvíli nikdo nemá možnost zvolit si druh vakcíny, který mu bude aplikován. De facto jsem postaven před hotovou věc a nikdo mi nedává na výběr, zda si chci nechat aplikovat Modernu, Pfizer nebo Astru Zenecu. Případně Johnson and Johnson. Jiné jsou zatím tabu.

Povšimněme si jedné zajímavé věci. Všechny uvedené firmy jsou ze západu a můžeme se ptát, proč tomu tak je. Jedni tvrdí, že nezápadní firmy nepožádaly Evropskou lékovou agenturu (EMA) o posouzení své vakcíny. Druzí zase tvrdí, že není nutné na EMA čekat a každý národní stát si může vzít na svoje triko nouzové použití i jiných vakcín. Osobně bych touto cestou šel, protože jedině tak dokážeme rychleji očkovat a hlavně dám lidem na výběr, které vakcíně více důvěřují. Navíc neplatí (a troufnu si tvrdit, že nikdy neplatilo), že to, co je z východu, je automaticky závadné, špatné nebo zahalené nějakým tajemstvím. Pokud tedy nedávají ti, kteří o vakcínách rozhodují, lidem na výběr možnost, jakou vakcínou se nechat očkovat, říkají tím, že západní vakcíny jsou v pořádku, zatímco ty nezápadní jsou nějakým způsobem závadné (povětšinou jsou závadné hlavně ideologicky). Samozřejmě, že je nutné očkovat co nejrychleji a u většiny lidí je jedno jakou vakcínou. Ale zvláště pokud reálně západním farmaceutickým formám dochází pověstný dech, je nutné se co nejrychleji obrátit někam jinam, aby byl vakcín dostatek a mohlo se zachránit co nejvíce lidských životů, které by byly ztraceny díky obchodním a ideologickým válkám. Musíme si uvědomit, že se nacházíme ve válce proti neviditelnému nepříteli. Jedná se o výjimečný stav, který si žádá výjimečné činy.

Na závěr se k problému výrobců vakcín sluší vyřknout jeden slavný citát čínského politika a reformátora Teng Siao – pchinga, který kdysi prohlásil: je jedno, jestli je kočka černá nebo bílá, ale hlavní je, že chytá myši. I toto můžeme použít směrem k výrobcům vakcín a těm, kdo posuzují, zda je ty či ony státy budou moct použít – nezáleží na tom, kdo je výrobcem vakcíny, ale důležité je, že nám pomůže zachránit životy a skoncovat s pandemií.