Neefektivnost aplikace eDoklady aneb spadlo ti to Piráte!

Českým mediálním prostorem doslova otřáslo spuštění aplikace eDoklady, protože způsobilo nemalé problémy. Zejména ve vztahu k základním registrům, kdy nastal problém v oblasti elektronických receptů či elektronické identitě. Jelikož se vyskytuje stále mnoho nesrovnalostí, tak jsem se v této věci rozhodl obrátit na samotné ministerstvo pro digitalizaci, aby mi odpovědělo na některé otázky. Virtuálnímu ministerstvu šéfuje ministr pro místní rozvoj Pirát Ivan Bartoš. Ve své podstatě jsem se ptal na otázky, které jsou obsaženy v zákoně o finanční kontrole. Tedy na: hospodárnost, efektivnost, účelnost a předběžnou kontrolu. Ministerstvu jsem položil následující otázky:

1. Lze eObčanku použít i jako cestovní doklad po zemích EU?

2. Jaké jsou celkové náklady na aplikaci eObčanka?

3. Kolik se ušetří finančních prostředků využíváním aplikace eObčanka?

4. Kdo je správcem datového uložiště eDoklady?

5. Která společnost vytvořila aplikaci eObčanka a jaké byly celkové náklady na její vytvoření?

 

Odpověď přišla velice rychle a nemusel jsem ani použít zákona o svobodném přístupu k informacím. To je plus zmíněného ministerstva pro digitalizaci. Tím ale klady končí, protože z odpovědí, které vám představím níže, vám zbydou jen oči pro pláč. Na otázky odpověděl vedoucí komunikace Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci M. Charvát.

Nejprve krátké vysvětlení: eObčanka je úplně jiná aplikace, přes pět let stará, která slouží k identifikaci pro online prostředí pomocí čtečky a občanky s čipem. Tuto aplikaci jsme „zdědili“ po předešlé vládě a pokoušíme se ji přejmenovat, aby to nemátlo lidi. Je to bohužel pomalý proces, který musí projít přes Google Play a Apple Store, takže to bude ještě chvíli trvat. Aktuální aplikace, na kterou se ptáte, se jmenuje eDoklady. My jí říkáme jednoduše „občanka v mobilu“. Není to tedy jednoduché. V minulosti se šlo chaotickou cestou, kdy se zaváděla elektronická občanka. Museli jste mít čtečku, která byla napojena na PC. Tuto věc řešilo hned několik předchozích vlád a ne jen minulá vláda A. Babiše. Na tu se totiž svádí vše možné a nemožné. Elektronizace státní správy je na stole již od zavedení základních registrů a datových schránek. Na přetřes se toto téma dostávalo jak za vlády P. Nečase, stejně i B. Sobotky. Navíc v dobách před 10 lety ještě nebyly na vysoké úrovni chytré telefony, takže o dnešní digitalizaci jsme si mohli nechat jen zdát. Nicméně i tak zda vyvstává problém z hlediska společnosti dohledu a narušení soukromí.

Člověk by očekával, že eDoklady, jak je tedy aplikace správně nazývána, přinese nějaké výhody. Například, že elektronický doklad budete moci použít při cestování do zahraničí. Zejména tedy po zemích Evropské unie, kde váš občanský průkaz funguje jako cestovní doklad (pas). Jenže světe div se. Není tomu tak. „Aplikaci eDoklady nelze jako cestovní doklad použít. Sloužit vám tedy bude jen na území České republiky. Tato skutečnost je evidentní z vyjádření pověřeného ministerstva: 1. Aplikaci eDoklady nelze použít jako cestovní doklad. Jiné země nemají zákony na její přijímání. Platí pro nás a u nás. Je to takový předskokan evropského projektu eWallet, který by měl začít fungovat v roce 2026. Proč tedy děláme eDoklady? Vytváříme si tím náskok. Naše orgány státní správy se naučí eDoklady používat (zavedení trvá rok), stejně tak naši lidé i soukromníci. Až bude zavedena eWallet, platná pro celou EU, jen překlopíme eDoklady do eWallet. Jiné země teprve začnou se zaváděním.“ Prý je to jistý předskokan. Asi tomu máme rozumět tak, že jsme předskokany před něčím velkým. Podobně jako na nějakém hudebním festivalu. Než přijde hlavní star, tak vystoupí předskokan. Jenže co dělali Pirátí europoslanci do této doby v Evropském parlamentu? Proč nikdo netlačil na evropskou digitální agendu, kde by mohl být i projekt eDoklady? Jenže opravdu překlopíme eDoklady posléze na evropskou úroveň? Když vidím, co se nedávno stalo s napojením na naši digitální agendu, tak mám obavu, abychom nakonec nezpůsobili kolaps celého evropského společenství. Někteří by ale zcela jistě byli rádi.

Nyní se dostáváme k problému finanční náročnosti celého projektu. Dle vyjádření ministerstva: „Náklady na vývoj a zavedení aplikace eDoklady jsou v tuto chvíli přibližně 20 milionů korun, z toho 10 už se fakturovalo, 10 se fakturovat bude. V letošním roce počítáme s náklady na údržbu, upgrady a náklady spojené se zaváděním na všechny státní úřady a pro všechny veřejné služby maximálně 40 milionů korun. Celkové náklady by tak měly dosáhnout maximálně 60 milionů, spíše ale méně. I ve srovnání s komerčními IT projekty podobného rozsahu je to nízká částka. Podle mého názoru není žádná částka malá. Zejména ve chvíli, kdy má být vynaložena efektivně a účelně. Právě proto mě zajímalo, zda zavedení a spuštění aplikace eDoklady přinese nějaké úspory. Přeci jen se má vláda chovat rozpočtově odpovědně, když už to o sobě všude prohlašuje. Odpověď ministerstva byla upřímná a jasná: „neušetří se nic“. Když se tedy nic neušetří, proč tedy celou věc zavádíme? Když už se něco zavádí, tak proto, aby to zjednodušilo život občanům a něco se ušetřilo na výdajích státu. V tomto případě se nic neušetřilo, protože na mnohých místech nakonec stejně budete muset mít plastový občanský průkaz, který se bude muset vyrobit. Ani nevím, zda zavedení aplikace eDoklady někomu zjednoduší život? Domnívám se, že nikoliv, protože jestli z toho nebude mít člověk určité výhody a komfort, tak to stejně nebude používat. Stačí se podívat na jiné aplikace, které máte ve svém chytrém telefonu. Které používáte nejčastěji? Ty, ze kterých máte nějaké výhody. Ať už u obchodních řetězců nebo jiných obchodníků. Jestliže nám ale z používání eDokladů neplynou žádné výhody, tak se jedná o neefektivní projekt.

Jako poslední otázku jsem položil ohledně datového uložiště a samotného fungování aplikace eDoklady. Z odpovědi ministerstva pro digitalizaci můžeme číst následující: „Aplikace eDoklady nemá žádné datové úložiště. Je to aplikace, která vám online zprostředkovává data ze základních registrů státu. Tedy data, na jejichž základě se vydává i fyzický občanský průkaz. Náš stát si vede tyto údaje o občanech od roku 1919 (dříve je vedly pouze matriky), dříve papírově, posledních asi dvacet let elektronicky. Žádná data se tedy nikam neukládají, stát naopak touto aplikací umožňuje přístup občanů k jejich vlastním datům. Navíc díky aplikaci eDoklady si může občan sám volit, která data kontrolující straně umožňuje uvidět. Ta je opět pouze vidí, nezaznamenává a neukládá. Pouze v případě přístupu na vysoce hlídaná pracoviště kontrolující osoba si opíše číslo občanky, jako to až do teď dělala s občankou fyzickou. Ale to se týká jen zlomku obyvatel.“ Jestliže aplikace nemá žádné datové uložiště, zcela jistě potřebuje napojení na internetovou síť. Je to proto, aby mohla komunikovat se základními registry. Tím to ale nekončí. Napojení na internet musí mít hlavně ten, kdo vás bude kontrolovat. Tedy úřad, policie nebo i další osoby, které vymezuje zákon. Co když ale síť nebude fungovat? Co poté? Sáhnete pro plastovou kartičku? Nic jiného vám nezbyde nebo prostě budete muset přijít jindy. Z toho plyne, že v mobilu musíte mít nahranou plastovou kartičku. Tj. že se stejně bude muset vydávat, stejně se budete muset fotografovat a stejně si ji budete muset na příslušném úřadě vyzvednout. Takže žádná změna. Pouze se vytvořila aplikace, kterou budete mít v mobilu. Vlastně se jedná o aplikaci, kam si jen nahrajete váš občanský průkaz. Tím to celé končí. Takže jaká je účelnost aplikace? Žádná. Zajímavou otázkou je ochrana soukromí. Co když váš chytrý telefon bude shromažďovat data a následně je posílat společnosti Google? Přeci jen je aplikace k dispozici ve službě Google play. A co teprve, když vám někdo podstrčí falešnou aplikaci? Přeci jen se tyto věci dějí. Například u elektronického bankovnictví. Na tento problém se shromažďováním dat, aniž byste o tom věděli, poukázala S. Zubbof ve své knize Věk kapitalismu dohledu. Sám osobně nevidím důvod používat aplikaci eDoklady, protože mi nijak život neulehčí.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že aplikace eDoklady je jasně neefektivní i nehospodárná. Nepřináší žádné finanční úspory. Nelze ani jasně říci, že nám nebo úředníkům nějak ušetří čas. Budeme totiž telefon muset stejně nosit u sebe (budeme pomocí GPS pod dohledem), stejně nás někdo bude muset kontrolovat a identifikovat. Jistým řešením by bylo, kdyby v elektronické verzi alespoň byla nahrána vaše krevní skupina, jaké užíváte léky, vaše děti atd. O tomhle se ale již mluvilo před více jak 10 lety. Kam jsme se posunuli? Jen k tomu, že je zde vytvořena aplikace, která je nám k ničemu, když ani nedokáže řádně propojit stávající digitální agendu a z ní těžit potřebné informace, které potřebujeme k životu.