Hodina polopravdy

Na úterý 28. 3. 2023 připadá Den narození Jana Amose Komenského, dříve slavený jako Den učitelů. To ale bylo dříve, teď se stát za učitele spíše stydí, takže nemají svůj významný den, ačkoliv první, druhý i třetí českoslovenští prezidenti byli vysokoškolští učitelé a druhý český prezident taky. Toto úterý budou vysokoškolští pedagogové z humanitních a sociálněvědních oborů, jako je např. sociologie, protestovat. Co jim vadí? Nízké platy, nerovnost v odměňování oproti kolegům například z přírodovědných, lékařských, technických nebo uměleckých oborů. V systému financování masarykovského školství jsou humanitní vědy totiž podřadné. Vyplatí se tak odejít na střední školy, než např. zkoumat fenomén sebevražednosti nebo pravdivost české politiky. Protest učitelů z masarykovsko-čapkovských věd se jmenuje Hodina pravdy. Nebo spíš by to mělo být polopravdy?

Výstražnou stávku pořádají filozofické a další fakulty napříč republikou. Protest bodu provázet workshopy, přednášky, diskuse atd. Ale ne zvonění klíčema, jak to fakulty dělaly v Listopadu 1989, kde vysoké školy stály za společenskou změnou v Česku. Ano, humanitní a společenské vědy mají ve společnosti nenahraditelné a významné místo, protože svojí reflexí společnosti poskytují předpoklady pro demokratickou společnost. Konečně Jan Palach nebyl studentem techniky.

Na celé situaci je smutné to, že na mnoha vysokých školách doktorandi a odborní asistenti humanitních oborů nedosahují ani průměrné hrubé mzdy. Kdežto například na základních školách je průměrný výdělek i 49 tisíc Kč.

Celé to vypadá, jako kdyby pravicoví a svým chováním technokratičtí politici vědomi si Listopadu chtěli humanitní a sociálněvědní obory oslabit a zlomit. Pravice lidem většinou nic nepřidá. Každý se má starat sám o sebe, a ne o společnost. Takto je nasnadě otázka: kolik protestujících pedagogů a studentů volilo strany současné vládní pravicové koalice? Nečetli volební programy a nevědí nic o těchto pravicových stranách starajících se o své blaho (Dozimetr, Stoka)? A kdo volil pravicového diktátora pravdy a lásky, který jako voják má zjevně blízko k pravicové vládní koalici? Nelze házet všechny do jednoho pytle, když už i svobodné fakulty vysokých škol vidí situaci na pytel.

Nastala hodina pravdy a učitelé se budou muset rozhodnout. Pokud volili pravici, neměli si stěžovat. Hodně politických elit je právě z vysokých škol. Ale pokud si myslí, že se zmýlili, ať příště volí jinak. Nejen kvůli sobě, ale solidárně i kvůli ostatním podhodnoceným pracujícím v jiných profesích.

Osobně protest pedagogů podporuji. Ne snad proto, že jsem absolventem fakulty sociální věd, ale proto, že je nutné nerovnosti v odměňování snížit a že je třeba zvýšit platy pracujícím. Nejen vysokoškolským pedagogům humanitních a společenských věd.