Glosa: Sečteno a podtrženo

Státní Monitor Ministerstva financí ČR uvádí výdaje rozpočtu Ministerstva obrany za rok 2021 84,94 mld. Kč. Za rok 2022 tyto výdaje činily 90,81 mld., Kč. Podle Makroekonomické predikce ČR MF ČR z ledna 2023 je očekávané HDP v běžných cenách za rok 2021 6 109 mld. Kč a odhad pro rok 2022 6 749 mld. Kč. Tedy vojenské výdaje jako procento HDP činí pro rok 2021 1,39 % a pro rok 2022 1,35 %.

Jano Černochová se svým řídícím náměstkem Františkem Šulcem odstupte. Podle vaší vlády je válka, ale vojenské výdaje měřené procentem HDP klesly. Udělali jste z Česka špatného spojence NATO, protože rozkaz zněl jasně: 2% HDP! Vaše počínání ohrožuje naši bezpečnost. Je jasné, že naše bezpečnost není samozřejmost. Nezvládla jste se svým týmem funkci ministryně obrany!