Fialova vláda (j)elit

Petr Fiala, předseda ODS a současný předseda vlády České republiky, nastoupil do své funkce v roce 2021 s velkými sliby a nadějemi, když vytvořil 5demoliční vládu. Mnozí voliči mu (slepě) uvěřili, že přinese pozitivní změny a stabilitu do politického prostředí. Zejména po těžkém období pandemie COVID – 19. Avšak skutečnost se ukázala být zcela jiná, čistě povrchní, když 5D vláda prahla po aroganci moci. Občané nyní cítí, že byli podvedeni a jsou silně zklamáni jeho přístupem k vládnutí, zejména ve třech klíčových oblastech: nezvyšování daní, zdražování energií a jeho arogantní jednání. To se projevuje i tím, že se jedná o nejhorší vládu v České republice od roku 1990.

Nezvyšování daní: sliby a realita 5demoliční vlády

Jedním z hlavních předvolebních slibů Petra Fialy bylo, že nezvýší daně. Tento slib se ukázal být zcela prázdným. V krátké době po jeho nástupu do funkce totiž vláda oznámila plán na zvýšení DPH, což zasáhlo nejen domácnosti, ale i malé a střední podniky. To se pro mnohé z nich stalo doslova likvidačním a řada provozů musela v kombinaci s drahými energiemi buď zavřít, nebo propustit své zaměstnance. Fialova vláda argumentuje, že zvýšení daní je nezbytné pro stabilizaci veřejných financí, avšak tento krok byl pro mnoho občanů i firem šokem a jasným porušením předvolebních slibů. Takovéto chování politiků podkopává důvěru občanů v demokratický proces a zanechává je cynickými a rozhořčenými. Petr Fiala je jasným ztotožněním politika, který co by profesor politologie z Brna, neumí komunikovat s veřejností.

Zdražování energií: nepředvídatelná krize nebo selhání vlády?

Další oblastí, kde se Fiala ocitl pod palbou kritiky, je problematika zdražování energií. V době, kdy mnohé domácnosti bojují s rostoucími náklady na živobytí, se ceny energií vyšplhaly do závratných výšin. Vláda přisuzuje tuto situaci externím faktorům, jako je válka na Ukrajině a celosvětová energetická krize. Nicméně, neschopnost vlády efektivně reagovat a najít vhodná řešení, které by ochránilo občany před těmito dramatickými nárůsty cen, je nepřehlédnutelná. Zastropování cen energií ulevilo občanům jen krátce. Navíc to celé musel zaplatit stát ze svého, takže se dramaticky navýšil státní dluh, který pod čarodějem ministrem financí Stanjurou neustále bobtná. Mimořádná daň (windfall tax) vedla jen k tomu, že ji zaplatily energetické firmy (rozumějme, že stát dostal část svých peněz zpět, občané už nikoliv), banky nezaplatily ani korunu. Místo konkrétních kroků a opatření, která by zmírnila dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, se vláda utápí ve slibech a nepodložených tvrzeních zakládajících se pouze na strašení Ruskem.

Arogance: vláda bez naslouchání

Jedním z nejvíce znepokojujících aspektů Fialovy vlády je jeho arogantní přístup k vládnutí. Mnozí občané a politologové upozorňují na to, že Fiala často ignoruje kritiku a názory veřejnosti. Ať už laické nebo i odborné. Tento přístup se projevuje nejen ve způsobu komunikace, ale také v rozhodování, které často působí jako odtržené od reality každodenního života obyčejných lidí. Fialova vláda se jeví jako vláda (j)elit, které nemají zájem naslouchat svým občanům a chápat jejich skutečné potřeby a obavy. Tento stav věcí je nutné změnit ve všech druzích voleb, které nás budou čekat.

Petr Fiala začal své premiérství s velkými nadějemi a sliby, které však rychle ztratily na důvěryhodnosti. Jeho neúspěch ve splnění klíčových předvolebních slibů, jako je nezvyšování daní, jeho neschopnost řešit rostoucí ceny energií a arogantní přístup k vládnutí vedou k rostoucímu pocitu zrady mezi občany. Pro značnou část občanů je Petr Fiala symbolem politické nedůvěry a selhání. Je na čase, 5demoliční vládě, Petru Fialovi, Dozimetrům, Stokám, kokainu, Novotnému, Rakušanovi, Bartošovi, MPA, krvavé Janě, traktoristovi Jurečkovi říci jasně: STAČILO!