Covid, strach a svoboda

V předvečer státního svátku 28. Září, který se nazývá Den české státnosti, můžeme zvolat: svatý Václave nedej zahynout nám i budoucím! Ptáte se, proč máme zvolat toto sousloví? Protože v rámci svobody a strachu se o nás všechny pokouší nemoc nazývaná COVID. Ne jinak tomu bylo i v neděli 27. 9. 2020, kdy se v Praze sešla demonstrace, která byla namířena proti povinnému nošení roušek. Pochopil bych, kdyby se na demonstraci mluvilo věcně, ale bohužel to opět sklouzlo do ideologické roviny, boji proti současné vládě a ohánění se svobodou a varováním před novou totalitou, která je dle některých demonstrujících ztělesněna v současných opatřeních, které mají zamezit dramatickému nárůstu oné nemoci, která je nakažlivější, než chřipka. Demonstrace měla tedy za cíl varovat před nástupem nějaké totality a vzývat svobodu, která je povinností nosit roušky omezována. Jak to tedy ale celé je? Opravdu nám roušky omezují svobodu?
To, že se demonstrace, která měla úplně jiný účel, nakonec stočila někam úplně jinam, svědčí o tom, že už mnozí neví, jak protestovat proti Andreji Babišovi. Když už mlčí spolek Milion chvilek, tak se objeví jiné hnutí. Tentokrát si do vínku demonstrující vzali protest proti povinnosti nosit roušku ve vnitřních prostorách budov, MHD a jinde. Prý je to totalita, a že chtějí mít možnost volby. Musím se ptát, jakou možnost volby? Pravděpodobně tu, že nechtějí nosit roušku (ponechme nyní stranou to, že někoho nošení roušky může obtěžovat, že se více potí, má vyrážku nebo, že se mu přes ni špatně dýchá atd. Ostatně i mě se to moc nelíbí, ale je to to nejmenší, co mohu pro snížení šíření nemoci udělat). Nejsem sice odborník na COVID, ale sociologicky vzato existují jen dvě možnosti, jak se vypořádat s virem.
1) Buď zavést restrikce a různá omezení, aby se virus skokově nešířil v populaci a zdravotní systém to "zvládnul". Samozřejmě s určitými dopady na ekonomiku, ale zde se musím ptát, proč je současná postindustriální společnost primárně postavena na cestování, turismu a zážitcích? Pokud by totiž nebyla až tolik postavena na turistickém konzumu, tak by restrikce, které omezují volný pohyb osob, zvládla určitě lépe.
 2) Nechat všechno ležet a běžet, nechat působit neviditelnou ruku viru (paralela s neviditelnou rukou trhu), která vyřeší vše v rámci promoření obyvatelstva (podobně jako trh vyřeší všechna selhání a negativní dopady). Pravděpodobně nás to bude stát mnoho mrtvých, ale je to jedna z variant. I v druhém případě ale dojde k dopadům do ekonomiky, kdy se bude muset více peněz vynaložit na zdravotní systém a v černých scénářích dojde i k poklesu obyvatelstva a tedy k poklesu pracovní síly. Samozřejmě, že i v prvním případě dojde k promoření, ale jak říkají odborníci, řízenému. Kam vede možnost volby, tedy ponechání volné ruky, vidíme v USA, kde kolabuje zdravotní systém. Tato země má nejvíce mrtvých na COVID. Zde si dovolím souhlasit s prezidentem Milošem Zemanem, který jasně řekl, abychom důvěřovali v této věci odborníkům, a já jim plně důvěřuji.
Pokud se protestujícím nelíbí současná opatření, tak mohou libovolně odejít do jiných zemí (pokud vůbec někam mohou, ale i tam narazí, protože opatření jsou zaváděna všude). Třeba mohou odejít právě do USA (země v pověstných devadesátkách tolik opěvovanou, kdy se na ni zpívali i ódy), aby poznali, co je to ryzí možnost volby. Dnes už dokonce pravicoví teoretici přiznávají, že v tomto směru jsou Spojené státy nemocné, že svoboda je zde postavena výše, než zdraví lidí. Pravděpodobně v tomto vzorci uvažují i protestující. Tedy, že svoboda (v tomto případě možnost svobodně se rozhodnout pro nošení roušky nebo nikoliv) je postavena výše, než ochrana veřejného zdraví (celkově populace). Na celé věci je docela nechutné to, že protest proti rouškám se nakonec zvrhl v protibabišovskou a protiprymulovskou demonstraci a to přesně po vzoru Milionu chvilek za demokracii. Zajímalo by mě, co budou říkat demonstrující, až sami COVID prodělají? Budou opět někde demonstrovat nebo budou virus bezmezně šířit v rámci svobody volby? I to je přeci svoboda volby: být nakažen a dále nakažovat. S tím souvisí i následující myšlenkový experiment: představme si, že vláda nezavede žádná opatření a nechá vir působit dle logiky volného trhu v systému padni komu padni. Absence bariér způsobí kolaps zdravotního systému a rychlý nárůst počtu mrtvých. Co budou zastánci svobody volby dělat? Sejdou se opět na nějaké demonstraci a budou volat, že vláda selhala, když žádné omezení nepřijala? Budou volat po tvrdších opatřeních, která budou omezovat svobodu volby? Předpokládám, že by tomu tak bylo, protože strach o své vlastní zdraví a životy svých blízkých by je posléze k podpoře restrikcí nakonec dohnal.
Pokud chtějí mít demonstrující svobodu volby, tak bych jim tedy jasně řekl: nenoste si roušku, ale v tomto případě budete mít povinně nainstalovanou aplikaci eRouška v mobilním telefonu. Podobně jako to mají zavedeno v některých zemích. Nebo snad se protestovalo i proti tomuto ve jménu svobody, kterou vám tato aplikace (dle pravicového pohledu) také bere?
Na závěr si řekněme, kdo tedy šíří strach ve společnosti? Ti, kdo jsou odborníky na daný problém nebo ti, kteří projevují jen svoji „dojmologii“? Určitý typ strachu šíří samozřejmě i odborníci a to proto, aby varovali veřejnost. Jsou předkládány argumenty, proč se má ta či ona restrikce zavádět a ne bezmezně „plácat“ nějaký dojem a pojem kdesi na demonstraci. Je ale evidentní, že značný strach ve společnosti šíří i samotná média, která věci kolem onemocnění COVID buď zveličují, nebo naopak bagatelizují. To ale nic nemění na tom, že zde onen virus je a jen tak neodejde. Varováním nám budiž celosvětový ukazatel úmrtí, který právě v den demonstrace proti povinným rouškám přesáhl milion obětí.