Výzva církvím

Výzva církvím, aby v současné krizové situaci navrátily finanční prostředky získané v restitucích
 
Veřejný dopis
 
My, občané České republiky, vyzýváme církve a náboženské společnosti, kterých se týká finanční vypořádání dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, aby finanční prostředky, které obdržely a v budoucnu mají obdržet, vrátily zpět do rozpočtu České republiky.
 
V současné nelehké situaci vysoké míry inflace, drahých energií a dalších věcí je nutná značná míra solidarity. Vzhledem k tomu, že církve ani náboženské společnosti k výkonu své funkce nepotřebuji téměř žádné finanční prostředky, žádáme je, aby v rámci solidarity s občany České republiky finanční prostředky navrátily a pomohly tak řešit současnou nelehkou situaci. Nevidíme ani důvod, aby byly nadále vypláceny finanční náhrady církvím a náboženským společnostem. Takto uspořené finanční prostředky raději dejme matkám samoživitelkám, otcům samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům a dalším potřebným.
 
Církve by měly být solidární a neměly by za současné krizové situace, která tíživě dopadá na většinu obyvatel naší vlasti, kumulovat finance a požadovat další platby v budoucnu. Církve jistě vědí, že Ježíš pravil: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ (Matouš 19:21)