Uprchlíci z Ukrajiny a naše školství

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 

  1. S narůstajícím počtem dětí z Ukrajiny po vás žádám informaci, jak probíhá jejich integrace do našeho vzdělávacího systému? Zejména základního školství?
  2. S velkým počtem studujících ukrajinských dětí porostou i náklady na vzdělání. Počítá MŠMT se změnou rozpočtu?
  3. Jak budou probíhat maturity pro studentky a studenty, kteří přišli z Ukrajiny? Má tuto záležitost CERMAT promyšlenu a připravenu?
  4. Jsou obce a kraje, jakožto zřizovatel patřičných vzdělávacích institucí, schopny zvládnout nový školní rok 2022/2023 pod náporem dětí z Ukrajiny?
  5. Jakým způsobem bude probíhat přechod ukrajinských dětí ze základní školy na střední školy?

 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán