Tu Felix, tu Felix

Hlad je převlečená žízeň a piráti jsou moderní totalita. Jak se praví v románu George Orwella 1984: „Nejúděsnější na tom všem není, že člověka mohou zabít za to, že smýšlí jinak, ale to, že by mohli mít pravdu.“ V prezidentských volbách sáhli k neočaputismu, ale jejich kandidátka byla spíše Majkou z Gurunu. Prostě spadla z oblakov, než by připomínala lidskoprávní právničku snažící se lidem pomoci a nebažící po moci.

Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme, nasadneme do rakety, a za nimi poletíme – poletíme – poletíme – poletíme...“ Tak nějak si piráti představovali prezidentskou kampaň, když heslo Volte kozu, která rozumí petrželi! nahradili ve druhém kole heslem Volte kozla zahradníkem! Něco to mělo do sebe.

Kandidátka pocházela z Medlovy univerzity v Brně, a to z fakulty, kde se podle Akreditačního úřadu léta nikdo o nic nestaral, akademický senát nedohlížel na děkana, akademici na akademický senát a rektorka vůbec na nikoho, přestože jako účetní jednotka zřizovaná státem má povinnost provádět interní audit. Původně zemědělsko-lesnická univerzita je jedinou vysokou školou v Česku, která má název po Němci, Gregoru Johanu Mendelovi, ale co se odehrávalo v Černých polích, to musely být lauter böhmische Dörfer.

Nerudová byla jako pirátský tančící medvěd a Bartoš měl svou holku. Bylo to logické, Danuše pocházela z fakulty, které se díky její reputaci dnes může, s hrdostí Danuši Nerudové vlastní, říkat Smarhoňská medvědí akademie. Jak se ale praví v 1984: „Nejhorší nepřítel člověka je jeho vlastní nervový systém.“ tak uvidíme, s čím mimozemští piráti přijdou příště.