STANKáčko: pod dvojí přísahou

STAN není typická strana. Svou reputaci zakládali na faktu, že většina jejich poslanců byla pod dvojím slibem českému státu i české společnosti: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Jak to ale nakonec vypadá, je to hlavně strana dvojí morálky. Věrnost České republice si Petr Gazdík (alias STANkáčko) vyložil tak, že si naplánoval dovolenou se spolupracovníkem Radovana Krejčíře. No, ještě, že ale neodletěl s ostatním zkopčáky (jejich kmotry z kopců) do Toskánska.