Slimáci, kam se podíváš!

Když se v letech 2013–2017 projednával druhý služební zákon (ten první platil od roku 2002 a některá jeho ustanovení pravicové vlády vůbec nepřipustily do účinnosti), který upravoval profesionalitu fungování státní správy, nikdo netušil, kam to pravicová (s piráty požadující vysokou profesionalitu státních úředníků) vláda zase dotáhne. Před téměř 10 lety po nás EU opakovaně požadovala, že je nutné státní správu profesionalizovat. – Exekutiva je tvořena odborníky zajištující kontinuitu politiky (policy) a nikoliv odvolenými politiky tvořící politiku (politics). Po volbách se totiž stávalo, že se na ministerstvu vyměnili úplně všichni vysocí úředníci od náměstků po ředitelé sekcí, odborů a oddělení v klíčových agendách. Např. na Ministerstvu práce a sociálních věcí působil za TOP-09 jako náměstek dnes již za korupci odsouzený Bc. V. Šiška. Ve stejné Nečasově vládě (vláda simulace boje s korupcí) byl na Ministerstvo obrany dosazen odvolený poslanec Hrbata (později odsouzený za úplatek v papírové tašce s vínem). Prostě političtí náměstci a sekční ředitelé byli muži a ženy na špinavou práci, fungovalo pověstné „já na bráchu, brácha na mě“. Služební zákon tomu částečně zamezoval, dával těm, kteří zvolili práci pro stát dlouhodobě, možnost pravicovým, levicovým i populistickým Avarům oponovat jejich politice korupce. Současný pravicový vládní Pětipes však zařadil zpátečku. Je třeba myslet a jednat politicky a vrátit se před rok 2013: s korupcí na věcné časy a nikdy jinak!

Služební zákon musí doslova trpět, jak je jeho původní koncepce trhána na kusy. Fialova vláda řekla jasně: „Více politických náměstků!“ Dva jsou málo. Je hodně slimáků a málo kapustičky! Slimáci, kam se podíváš. Odborní náměstci tedy budou vyšachováni ze hry. Vládnout nebude odbornost, ale loajalita politickým vezírům. ODS, TOP-09, KDU-ČSL, STAN a Piráti se rozhodli vrátit státní správu zase na Balkán, aby všechna „netáhla“ měla dost lizu, včetně Pirátů, jejichž počet poslanců se blíží limitně nule, ale náměstků chtějí více a více: „Osmanská říše, náš vzor!“ Musejí nám přeci ukázat, jak mít profesionální digitální státní správu. Kdo by vlastně měl zvládnout nápor digitálních dat, než političtí náměstci, kteří budou pořád on-line!

Stranický náměstek je něco mezi knihou a psem – ten nejlepší a nejvěrnější přítel. Pokud nebudeš poslouchat svého hlavního šéfa, půjdeš z kola ven. Potřebujeme totiž prosazovat politiku, a ne mít ve státní správě odborníky, kteří by mohli poukázat na to, že se v zákrytu odklání peníze. Když ale bude více našich slimáků, nebude zde žádný problém. Všichni na tom přeci vyděláme. Pět českých u lizu chtějí zachránit náš stát!