Ptám se za vás: zrůdy a zločinci

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Dne 27. 4. 2022 se na Facebookové stránce Pirátské strany objevila informace od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Pirát), která sdělovala následující: „Po vzoru USA uvalíme sankce na zrůdy a zločince porušující lidská práva. Brzy předložíme tzv. Magnitského zákon, který náš Jan Lipavský – ministr zahraničí ČR prosazoval již v minulé Sněmovně. Díky tomuto zákonu bude možné uvalovat sankce na jednotlivce i firmy, které se dopustí porušování lidských práv či se na něm podílí.“
 
Na základě výše uvedeného vás žádám o níže uvedené informace:
 

  1. Přesný výčet zrůd a zločinců, na které jsou (budou) uvaleny sankce? Jestliže vyjádření pana ministra je podle výše uvedeného platné, tak seznam musí mít Ministerstvo zahraničí k dispozici.
  2. Jakým způsobem (kritérium) Ministerstvo zahraničních věcí posoudilo, kdo do seznamu „zrůd a zločinců“ patří?
  3. Spadají do seznamu „zrůd a zločinců“ rovněž občané USA za své porušování lidských práv, například ve věznici Guantanámo?
  4. Zpřístupnění Magnitského zákona.

 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán