Ptám se za vás: Za Černochové jako za Bartáka

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
 
Ministerstvo obrany obdrželo dne 30. dubna 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací
 
„Mezi lety 2014 až 2021 bylo uzavřeno několik dodavatelských smluv na modernizační projekty. Jak velká je u těchto projektů marže dodavatele?

  • samohybných děl Maxter
  • vrtulníkůAH-1Z Viper
  • vrtulníků UH-1Y Venom
  • pistolí
  • útočné pušky BREN 1 a BREN 2
  • pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS
  • PANDUR II - speciální nadstavby
  • střel Javelin“

 
Ministerstvo obrany nikdy nepořizovalo samohybné houfnice s názvem Maxter. Pokud by se mělo jednat o samohybné houfnice Caesar od společnosti NEXTER Systems, státního podniku Francouzské republiky, pak ministerstvo nedisponuje informací o marži prodávajícího a ani touto informací není povinno disponovat.
 
Vrtulníky AH-1Z Viper/ UH-1Y Venom jsou pořizovány prostřednictvím mezivládní dohody uzavřené mezi vládami České republiky a Spojených států amerických v rámci programu zahraničního prodeje vojenského materiálu (FMS – Foreign Military Sales). Vláda USA prodává vrtulníky ČR za stejnou cenu, za jakou je pořizuje US Marine Corp. Ze své podstaty smlouva Government to Government marži neobsahuje.
 
U pistolí ministerstvo nedisponuje informací o výši marže prodávajícího a ani touto informací není povinno disponovat. Rámcová dohoda tuto skutečnost neobsahuje, byla stanovena konečná kupní cena za zboží.
 
U útočných pušek BREN 1 a BREN 2 ministerstvo nedisponuje informací o výši marže prodávajícího   a ani touto informací není povinno disponovat. Rámcová dohoda tuto skutečnost neobsahuje, byla stanovena konečná kupní cena za zboží.
 
Pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS - ministerstvo nedisponuje informací o výši marže prodávajícího a ani touto informací není povinno disponovat a rámcová dohoda tuto skutečnost neobsahuje, byla stanovena konečná kupní cena za zboží.

 
K dotazu na projekt „PANDUR II – speciální nadstavby“ sdělujeme, že ani u kolových obrněných vozidel spojovacích a kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních na podvozku PANDUR ministerstvo nedisponuje informací o výši marže prodávajícího a ani touto informací není povinno disponovat. Kupní smlouva tuto skutečnost neobsahovala, byla stanovená konečná kupní cena za zboží.
 
Nákup střel Javelin byl realizován v režimu „Government to Government“. Ze své podstaty smlouva Government to Government marži neobsahuje.
 
 

Mgr. Roman Hrabačka

ředitel
podepsáno elektronicky