Ptám se za vás: Ukrajina skutečně odebírá ruský plyn

Dne 1. 2. 2022 vyšel článek, který tvrdil, že Ukrajina poprvé dostala zemní plyn ze západní Evropy. Více zde: https://oenergetice.cz/plyn/ukrajina-zacala-poprve-dostavat-zemni-plyn-z...
V této souvislosti se na Ministerstvo průmyslu a obchodu obracím s následujícími dotazy:
1. Proudí přes Českou republiku plyn do Ukrajiny?
2. Pokud plyn proudí, tak o jaký plyn se jedná? Zemní, LNG?
3. Odkud plyn proudí?
Dorazila zajímavá odpověď z MPO, která říká, že Ukrajina dlouhodobě nakupuje ruský plyn posílaný ze Slovenska. Celá odpověď z MPO níže:
 

Vážený pane magistře,
k žádosti podané písemně dne 25. října 2022 prostřednictvím elektronické adresy podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo"), MIPOX03ZUIIE, Čj: MPO 102635/2022, vám zasíláme níže uvedené stanovisko odboru plynárenství a kapalných paliv ministerstva.
 
Ministerstvo nedisponuje podrobnou informací, které konkrétní subjekty přepravují na základě smlouvy s provozovatelem přepravní soustavy, společností NET4GAS, plyn přes území České republiky. Pro společnost NET4GAS, která je privátní společností a takovýmito informacemi disponuje, je rozhodující místo vstupu do tuzemské přepravní soustavy a místo výstupu z ní u každé požadované přepravy plynu, nesleduje a nemá ani žádný právní nástroj, jak by to mohla zjišťovat, odkud je plyn přepravován ani místo jeho konečného určení. Nelze proto vyloučit, že část plynu některého z obchodníků s plynem, který přepravuje plyn přes území České republiky, skončila na ukrajinském trhu, ale nelze to ani nikterak potvrdit. Pokud jde o plyn, který prochází tuzemskou přepravní soustavou, vždy jde o plynný stav, a to i v případě, že plyn byl do Evropy dopraven ve zkapalněné formě (LNG).
Pokud se jedná o vámi zmiňovaný článek o dávkách plynu na Ukrajinu přes Maďarsko, je krajněnepravděpodobné, že by takovýto plyn byl přepraven přes území České republiky, poněvadž z logistického hlediska by v takovém případě bylo výrazně jednodušší dodat jej na Ukrajinu přes Slovensko, kde jsou dodávky na ukrajinský trh realizovány již řadu let (většinou se však fyzicky jedná o zpětný tok plynu z ruské federace, přepraveného přes Ukrajinu do EU, konkrétně na Slovensko).