Ptám se za vás: ukořistěná ruská vojenská technika v ČR

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Na začátku července roku 2022 byla v Praze vystavována ukořistěná vojenská technika z Rusko-Ukrajinského konfliktu. Techniku ukořistila ukrajinská strana. Například článek zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vystava-praha-vrak-rusko-vojenska-technika-okupace-tank.A220709_151444_domaci_lisv
Naproti tomu Německo odmítlo, aby stejná výstava, jaká byla v Praze, se uskutečnila i v Berlíně: https://echo24.cz/a/SqA7Q/berlin-nechce-povolit-vystavu-ruske-techniky
S odkazem na to, že v ukořistěných strojích nepochybně někdo násilně zemřel. Takto lze mít za to, že vystavované stroje stále obsahují lidskou DNA nebo části těl obsluh (mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení), které v nich zemřely.
 
V § 4 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se praví, že: „S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku. V této souvislosti se obracím na orgán garantující problematiku pohřebnictví v České republice s žádostí o sdělení těchto informací:
 

  1. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vojenskou techniku, ve které zemřeli nebo byli zraněni lidé a nikdo veřejně nevyloučil, že se v technice nachází části mrtvých těl, tak k výstavě muselo být vydáno souhlasné povolení příslušné hygienické stanice, jako tomu bylo např. v případě výstavy plastinovaných těl organizovaných Guntherem von Hagensem. Jaký byl dohled nad výstavou vojenské techniky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj?
  2. Kdo výstavu organizoval, provozoval a platil?
  3. Kdo ukořistěnou ruskou vojenskou techniku, kde úřady nevyloučily výskyt částí lidských těl, do ČR přivezl?
  4. Kdo povolil, aby se výstava konala na Letné?

 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán