Ptám se za vás: pluk Azov a Ministerstvo obrany ČR

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících věcí:
 
Pluk Azov je integrován do ukrajinských ozbrojených sil jako vojenská milice. Tedy je legitimním partnerem pro stejné složky ostatních ozbrojených sil, jako je například Národní garda USA. Podobně se jeho partnerem mohou stát lidé z Armády České republiky, zejména aktivních záloh.
 

  1. Kolik zaměstnanců Ministerstva obrany, včetně ministryně, je členy Aktivních záloh a v jakých jednotkách jsou zařazeni a ke které organizační složce ministerstva patří? 

 

  1. Navázali příslušníci aktivních záloh nějaký kontakt s plukem Azov v letech 2014 –2022 a kolik příslušníků aktivních záloh po vypuknutí konfliktu s Ruskem odjelo na Ukrajinu cvičit tamní obyvatele?

 

  1. V českých mediích se objevila zpráva potvrzená místopředsedou vlády Mariánem Jurečkou, že Česká republika, tj. Ministerstvo obrany, nabídlo USA možnost umístit na českém území základnu pozemních sil (Mošnov nebo Přerov). O jaký právní předpis (citace z předpisu) se toto rozhodnutí opírá a proč do vyjednávání není zapojeno Ministerstvo zahraničních věcí, kterému tato kompetence náleží ze zákona č. 2/1969 Sb.  

 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán