Ptám se za vás: NERV

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1                                                                    
 
 V Kutné Hoře dne 3. 11. 2022
 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací:
 
Médii proběhla zpráva, že NERV předepisuje státu dietu: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-dane-zvysovat-nebudeme-reaguji-zastupci-koalice-na-navrh-nervu-40413363
V této souvislosti žádám o poskytnutí následujících informací:
 

  1. Jak jsou členky a členové NERV odměňováni?
  2. Je se členkami a členy NERV uzavřen nějaký druh pracovního poměru?
  3. Jaká je finanční odměna členky/člena NERV?
  4. Kolikrát za posledních 6 měsíců zasedal NERV a jaké byly jeho výstupy?
  5. Soupis všech členů minulého a současného (prvního a druhého) NERVu.

 
 
 
 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán