Ptám se za vás: náklady na zdravotní pojištění Ukrajincům

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:
 
Od února roku 2022 přišlo na naše území téměř 472 tisíc Ukrajinců. Ve velké většině se jednalo o matky s dětmi a staré lidi. Všem těmto uprchlíkům bylo uděleno dočasné vízum. To jejím držitelům umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání a na trh práce. Více například zde: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-docasnou-ochranu-ziskalo-v-cesku-472-tisic-ukrajincu-40418370
 
V souvislosti ze shora uvedeného vás žádám o poskytnutí následujících informací:
 

  1. Jaké jsou celkové náklady na zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny?
  2. Kolik uprchlíků z Ukrajiny je registrováno u Všeobecné zdravotní pojišťovny?
  3. Za kolik uprchlíků z Ukrajiny hradí zdravotní pojištění stát? Jaké jsou celkové finanční náklady?
  4. Jsou finanční náklady za státem hrazené zdravotní pojištění pro uprchlíky následně přeúčtovány ukrajinské straně? Jaký systém je používán?

 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán