Ptám se za vás: ministerstvo vnitra dělá "hloupého" ve věci dezi webů

Elektronickým podáním ze dne 14. června 2022 odkazujícím na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste adresoval Ministerstvu vnitra („MV“) žádost o poskytnutí následujících informací:

  1. Která instituce českého státu se věnuje sledování dezinformačních webů, včetně sledování a shromažďování obsahu, ať už webů tuzemských nebo zahraničních?
  2. Jak je vymezena účelnost Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) v logice zákona o finanční kontrole?
  3. Jak je hodnocena hospodárnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?
  4. Jak je hodnocena efektivnost CTHH v logice zákona o finanční kontrole?

Sdělujeme, že dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V návaznosti na tuto skutečnost sdělujeme, že MV nedisponuje informacemi, které by Vám v reakci na Vaši žádost mohlo poskytnout.
S pozdravem
Mgr. Radek Šubrt
ředitel odboru