Ptám se za vás: ministerstvo neví

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím
Elektronickým podáním ze dne 6. června 2022 odkazujícím na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jste adresoval Ministerstvu vnitra (MV) žádost o „poskytnutí seznamu dezinformačních webů v EU, které ohrožují bezpečnost České republiky, a to s uvedením státu EU a jazyku, ve kterém tyto weby provádějí podvratnou činnost vůči České republice”.
K Vaší žádosti uvádíme, že gesce Ministerstva vnitra je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon jako gesční působnost Ministerstva vnitra mj. uvádí „veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu...”.
Pokud se tedy tážete na sledování „podvratné činnosti zahraničních subjektů vůči České republice”, doporučujeme dotaz adresovat instituci, která se dle své gesce této problematice věnuje.