Ptám se za vás: LNG z Nizozemí

Sdělení k žádosti podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Vážený pane magistře,
k žádosti podané dne 20. července 2022 prostřednictvím elektronické adresy podatelny Ministerstva
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), MIPOX03YCCYB, Čj: MPO 80753/2022, ve věci budování
a následného provozu LNG terminálu v Nizozemsku, vám zasíláme následující stanovisko sekce energetiky
ministerstva.
Terminál LNG v nizozemském přístavu Eemshaven se bude skládat ze dvou plovoucích jednotek FSRU (plovoucí skladovací a znovuzplyňovací jednotky) Exmar S188 a Golar Igloo. Buduje jej a provozuje EemsEnergyTerminal, dceřiná společnost nizozemské Gasunie. Zmíněná společnost již podepsala
první smlouvy na pronájem kapacity tohoto terminálu na dobu pěti let, a to se společnostmi ČEZ, a. s., a Shell Western LNG B.V.
LNG terminál Eemshaven bude schopen přijímat plyn ve formě LNG z různých zdrojů, záleží na tom, kde či od koho si jej držitelé kapacity nasmlouvají. Ceny tohoto plynu jsou ceny smluvní a liší se případ od případu, producenti mají většinou zájem LNG prodávat na základě dlouhodobějších smluv. Držení kapacity
importního terminálu je nicméně jedním ze základních předpokladů k tomu, aby zájemce o nákup LNG
mohl úspěšně oslovit producenta plynu.
Jak je již výše uvedeno, jedním z držitelů kapacity LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven
se stala společnost ČEZ, a. s. Česká republika může, ale nemusí, na základě vzájemného ujednání uplatnit u společnosti ČEZ, a. s., vždy pro jasně specifikované období nákupní opci na kapacitu terminálu, dovezený plyn i následnou přepravní kapacitu pro dopravu plynu na tuzemský trh. Doposud ji však neuplatnila
(terminál ještě není v provozu) a tudíž nebyla nucena takto vynaložit finanční prostředky.