Ptám se za vás: LNG v Nizozemí a ČR

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací:
                                                                                        
Dne 19. 7. 2022 ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela prohlásil, že si Česká republika zajistila dodávky zkapalněného plynu LNG z terminálu v Nizozemí. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/sikela-prumysl-obchod-lng-zkapalneny-plyn-terminaly-cesko-energie-energeticka-krize.A220719_093904_ekonomika_jla
 
V této souvislosti vás žádám o níže uvedené informace:
 
 
1. Který stát nebo společnost terminál LNG buduje/vlastní?

2. Kdo bude terminál po vybudování vlastnit?

3. Kolik finančních prostředků ČR do pronájmu terminálu investovala? Jakou část stát a jakou ČEZ, a. s.?

4. Na jak dlouhou dobu je nasmlouván pronájem terminálu?

5. Odkud bude LNG do terminálu dovážen?

6. Která společnost bude dodávky zabezpečovat/zabezpečuje?
 
7. Kolik stojí jeden metr krychlový zkapalněného zemního plynu LNG?
 
 
 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Jan Klán